Tohtorikoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijakoulutus on tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatko-opiskelijat perehtyvät syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja luovat uutta tieteellistä tietoa. He osallistuvat tiedekunnan omien tutkimusryhmien sekä monipuolisten tutkimusverkostojen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla.

Tutkijakoulutuksen tavoitteena on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Suoritettuaan tohtorin tutkinnon, tohtorilla on hyvät valmiudet käyttää tieteellisiä menetelmiä ongelmien ratkaisuun joko tutkimustehtävissä tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä, ja siten hyvät mahdollisuudet työllistyä joko akateemisen tai muun sektorin tehtävään.

Tiedekunnan tohtorikoulutus on osa yliopiston tutkijakoulua University of Oulu Graduate School. Jatko-opinto-oikeutta haetaan UniOGSilta.

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta

UniOGS tutkijakoulukoordinaattori, ihmistieteet
Annu Ristola

Tohtorikoulutuksen koordinaattori kasvatustieteiden tiedekunnassa
Pauliina Rautio


***

Lisensiaatin tutkinto kasvatustieteiden tiedekunnassa

Lisensiaatintutkimus voi olla yhtenäinen julkaisematon käsikirjoitus. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös vähintään kaksi samaan aihepiiriin kuuluvaa tieteellistä artikkelia, joista molemmat on julkaistu tai hyväksytty julkaista-vaksi sekä niistä laadittu tiivistelmä, johon tulee kuulua johdanto, artikkelit ja päätelmät. Artikkelitutkimuksen tulee tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan vastata yhtenäistä lisensiaatintutkimusta (monografiaa). Artikkelitutkimus ei voi sisältää aikaisemman oman lisensiaatintutkielman osia. Julkaisuihin voi myös kuulua yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus niissä voidaan osoittaa. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yhtenäinen painettu ja julkaistu teos, johon sovelletaan artikkelitutkielmasta annettuja yleisiä ohjeita.

Lisensiaatintutkimus toimitetaan opintoasioiden palvelupisteeseen kahtena sidottuna kappaleena ja yhtenä irtolehtikappaleena.

Lisätietoja lisensiaatin tutkinnosta
Helena Seppälä, koulutuspäällikkö

 

 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2017