Tiedekunnan toiminta

Kasvatustieteiden tiedekunta toimii kasvatus- ja opetusalan monitieteisenä tutkimus- ja koulutuslaitoksena. Opiskelijoita on 1 300, henkilökuntaa n. 130.

Koulutusohjelmista valmistuu kasvatusalan asiantuntijoita, jotka sijoittuvat työelämässä esimerkiksi luokanopettajiksi, lastentarhanopettajiksi, aineenopettajiksi, suunnittelijoiksi, tutkijoiksi tai muihin asiantuntijatehtäviin.

Tutkimus on laaja-alaista kasvatustieteiden- ja  muiden tutkimuksellisten painopistealueiden tutkimusta.

Viimeksi päivitetty: 27.2.2017