Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tutkimusyksikössä ”Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” tavoitteena on opettajankoulutuksen ja kasvatusyhteisöjen ja -ympäristöjen ymmärtäminen ja tutkimusperustainen kehittäminen ennakoimaan muuttuvan maailman haasteita. Tutkimus kohdentuu opettajan identiteetin kehittymiseen, kasvuun erilaisissa lapsuuden ja nuoruuden ympäristöissä, suhteissa olemiseen sekä osallisuuden, tunteiden ja kokemusten rakentumiseen.

6.9.2017

Erityispedagogiikan tutkimusryhmä SpEDU

Professori Marjatta Takala

Ajankohtaista

 

Tutkimusyksikön “Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” järjestämä tutkimussymposiumi 12.12.2018. Tervetuloa!

Program / Symposium of the “TTEC” research unit, December 12 2018
10.00 – 11.30:  Two parallel sessions A, B
Session A (TA105) Chair: Raimo Kaasila
Erkki Lassila First-year student teachers imagining themselves in an inclusive classroom with gifted pupils
Ayako Shimada Seeing education as an existential opening – what do theories say about practice?
Marjo Mäntyjärvi Leaders’ stories of leadership in the context of ECE
Sonja Lutovac An opening to narrated failures
Session B (SÄ118) Chair: Maija Lanas
Jaana Juutinen & Riikka Kess Kurkotuksia kohti yhteenkuuluvuutta ja moninaisuutta - kohtaamisia nauhurin äärellä
Marjut Kokko Yksinopettamisesta yhteisopettajuuteen: yhteistoimintaa vertaisena
Henna Nabb Lastentarhaopettajien identiteettikertomuksia merkityksellisistä musiikillisista kokemuksista
11.30 – 12.30: Lunch (at own expense)
12.30 – 14.00: Two parallel sessions C and D   
Session C (TA105) Chair: Erkki Lassila
Anne Pellikka, Sonja 
Lutovac & Raimo Kaasila
What can teacher educators learn from pre-service elementary teachers’ views of inquiry-based teaching
Anna Vladimirova Children reading forest, forest writing children: Materialities of early childhood literacy practices as part of a more-than-human form
Katja Sutela Supporting students' development of agency through music-and-movement exercises in a special school music classroom
Maria Saari Reconstructing human-animal relations in the Anthropocene through critical animal pedagogies
Session D (SÄ118)  Chair: Anna-Maija Puroila
Marja Ervasti, 
Taina Kyrönlampi & Juha Ojala
“Annan hetken, paikan ja tilanteen valita sinut” Esteettinen kokeminen opetusharjoittelun arjessa
Anne-Mari Väisänen Minkälainen tieto muodostuu arvokkaaksi suomalaisessa
kiusaamisdiskurssissa?
Tiina Rautalin Lukion aineenopettajat ryhmänohjaajina
14.00 – 14.20: Coffee (research unit pays)
14.20 – 15.20: Presentations followed by a thematic discussion (TA105) Chair: Eila Estola
Maija Lanas “What does love have to do with educational practice”
Minna Uitto, Erkki T. Lassila, Geert Kelchtermans, 
Katri Jokikokko & Eila 
Estola
Through things to feelings: An analysis of the emotional dimension in beginning teachers’ work
Anna-Maija Puroila, Marjatta 
Takala, Elina Viljamaa, 
Jaana Juutinen & Taina Kyrönlampi
The politics of belonging in early education settings: an international research project
15.20 – 15.30: Closing 

 

Julkaisut

 

<SoleCRIS>


Henkilökuntaluettelo