University of Oulu, 2016

KTK – uudelle opiskelijalle lv 2018 - 2019

KTK – uudelle opiskelijalle lv 2018 - 2019 

Syksyn infojen materiaalit:

Ensimmäinen päiväsi yliopistolla 

  

Opintosi alkavat maanantaina 27.8.2018 klo 9.00 salissa L1 uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella. Salin sijainnin löydät kampuskartasta

Orientaatioviikoilla tutustut yliopistoon ja perehdyt yliopisto-opiskeluun. Osana orientaatioviikkojen ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Future Factory –työpajaan. Varsinaiset opintosi alkavat myös ensimmäisellä viikolla. Varaudu siihen, että ohjelmaa/opetusta on joka päivä klo 8-16 välillä. Tarkan ohjelman ensimmäisen viikon tapahtumista saat vastaanottotilaisuudessa tai pienryhmäohjaajiltasi ensimmäisten päivien aikana. 

Tutustu myös yliopistotason oppaaseen: http://www.oulu.fi/yliopisto/uudelle-opiskelijalle. (Englanninkielinen yliopistotason opas sivulla www.oulu.fi/english/studying/for-new-students on tarkoitettu kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä Intercultural Teacher Education tutkinto-ohjelman opiskelijoille.) 

  

ENSIMMÄISEN  ORIENTAATIOVIIKKON ALUSTAVAOHJELMA 27.8– 31.8.2018  

MA 27.8  

klo 9.00 Uusien opiskelijoiden vastaanotto L1 

klo 10-16 koulutuskohtaista ohjelmaa  

  

TI 28.8  

klo 8-16 koulutuskohtaista ohjelmaa 

  

KE 29.8 

klo 8-16 koulutuskohtaista ohjelmaa 

  

To 30.8  

klo 8.15-9.45 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena luento  

Klo 10.15-11.45 yliopisto- ja opiskelijapalvelut tutuksi-info  

klo 12.15-13.45 Kieli- ja viestintäkoulutuksen - info kieliopinnoista L3  

klo 14.15-15.45 koulutuskohtaista ohjelmaa 

  

Pe 31.8  

klo 8.15-9.45 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena luento  

klo 10.15-11.45 koulutuskohtaista ohjelmaa 

klo 12.15-16 Fuksi-iltapäivä  

  

Mahdollisesta viikonlopun ohjelmasta kuulet perjantain aikana. 

  

  

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta 

  

Tutkinto-ohjelmasi rakenne ja opinnot 

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskellaan seuraavissa 5-vuotisissa ohjelmissa (suluissa lyhenne, jota ko. koulutuksesta käytetään): 

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma 
Suuntautumisvaihtoehdot: 

Lisäksi tiedekunnassa voi opiskella seuraavissa 2-vuotisissa maisteriohjelmissa: 

Erityispedagogiikan maisteriohjelma 
Suuntautumisvaihtoehdot: 

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma 
Suuntautumisvaihtoehdot: 

Luokanopettajan maisteriohjelma 
Suuntautumisvaihtoehdot: 

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma 

Yllä olevista linkeistä pääset tutustumaan tarkemmin oman tutkinto-ohjelmasi tutkintorakenteeseen sekä opintojen ajoitukseen (rakennekaavio). 

Kasvatustieteiden tiedekunnan 5-vuotiset tutkinto-ohjelmat koostuvat 3-vuotisesta kandidaatin tutkinnosta ja 2-vuotisesta maisterin tutkinnosta. Tutkinnot sisältävät pääaineen opintoja, sivuaineopintoja, kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. 

5-vuotiseen tutkinto-ohjelmaan valitulla opiskelijalla opinto-oikeus on 7 vuotta ja 2-vuotiseen maisteriohjelmaan valitulla 4 vuotta. 

WebOodista (weboodi.oulu.fi) puolestaan löydät koulutuksesi tutkintorakenteen lisäksi jokaisesta opintojaksosta kurssikuvauksen suoritustapoineen ja tuntimäärineen. WebOodin kautta tulet tekemään ensimmäisen vuoden aikana myös henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi. Opintojaksojen kuvauksia voit lukea myös ilman kirjautumista WebOodin aloitussivulta valikon kohdasta Opetus/Opintojaksot →  Haku tai Opinto-oppaat. 

Opetus ja opiskelu tiedekunnassa 

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sääntöjä ja käytänteitä. 

Tiedekunnan opinnot-verkkosivulta (www.oulu.fi/ktk/opinnot) löydät opetukseen liittyviä tärkeitä asioita, tutustu niihin. 

OPETUSPERIODIT LUKUVUONNA 2018-2019 

· 1. vuosikurssin orientaatioviikko: vko 35: 27.8 – 31.8.2018  

· 1. periodi: vkot 36-43: 3.9. - 26.10.2018 

· 2. periodi: vkot 44-51: 29.10. - 21.12.2018 

· 3. periodi: vkot 2-10: 7.1. - 8.3.2019 

· 4. periodi: vkot 11-19: 11.3. - 10.5.2019 

· Intensiiviperiodi: vkot 20-22: 13.5. - 31.5.2019  

· Kesälukukausi: vkot 23-35: 1.6. - 31.8.2019 

Ensimmäisen periodin alussa on orientaatioviikko ja kevään viimeisen periodin jälkeen on myös mahdollisesti opetusta, pääosin tenttejä ja kurssin viimeisiä kertoja. Opetus järjestetään  kahden tai neljän tunnin jaksoissa: 8.15-9.45, 10.15-11.45, 12.15-13.45, 14.15-15.45.  

Huomaa että opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). 

Kieliopinnot 

Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisia kieliopintoja: äidinkielen opintoja (Viesti ja vaikuta), vieras kieli (englanti) ja toinen kotimainen kieli. Pakollisten kieliopintojen lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittaviin opintoihin. Näistä opinnoista saat lisätietoa ensimmäisillä opiskeluviikoilla, erityisesti kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämässä infossa. 

Sivuaineet 

Tutkintoosi tulee kuulumaan pääaineen lisäksi pakollisia ja/tai valinnaisia sivuaineopintoja. Sivuaineella tarkoitetaan yleensä jonkin oppiainekokonaisuuden 25 op:n laajuisia perusopintoja ja vähintään 35 op:n laajuisia aineopintoja. Sivuaineisiin hakeutumisessa on tiedekunnassa omat periaatteet, joista saat tietoa ensimmäisinä opiskeluvuosina. Sinulla on mahdollisuus hakeutua sivuaineopintoihin myös muihin tiedekuntiin niiden ohjeistuksien mukaisesti. 

Tiedekunnan tarjoamista sivuaineista löydät tietoa sivulta: www.oulu.fi/ktk/sivuaineopinnot 

Vapaavalintaiset opinnot 

Jokaisella opiskelijalla kuuluu osana tutkintoja vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintojaksoja. Kasvatustieteiden tiedekunta päivittää vuosittain vapaavalintaisten opintojen listaa, joista voit valita tutkintoosi soveltuvia opintoja. Lista on tiedekunnan nettisivuilla www.oulu.fi/ktk/vapaavalintaiset_opinnot

Vapaavalintaisia opintoja voit valita myös muista tiedekunnista. Muiden tiedekuntien tarjonnan löydät kyseisen tiedekunnan WebOodin opinto-oppaasta tai nettisivuilta. 

  

Opintoneuvonta 

Voit aina hakeutua ohjaukseen, kun koet sitä tarvitsevasi. Kasvatustieteiden tiedekunnassa sinua auttavat muun muassa omaopettajat, pienryhmäohjaajat ja koulutussuunnittelijat. Erityisesti heiltä saat apua opintoihin liittyvissä käytännön asioissa sekä oman opintosuunnitelman (HOPS:n) tekemisessä. 

Tutustu tiedekunnan ohjaus- ja tukipalveluihin ohjauskartan avulla. 

Muiden tiedekunnan opintoja koskevissa kysymyksissä ota itse yhteyttä kyseisen tiedekunnan opintoneuvontaan. 

Mikäli et löydä apua tiedekunnasta, myös yliopistolla ja YTHS:llä on yleisiä ohjauspalveluita. Niistä löydät tietoa osoitteesta www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi

  

Ainejärjestöt 

Ainejärjestöt järjestävät tapahtumia sekä valvovat opiskelijoiden etuja yliopisto-opintojen aikana. Voit liittyä oman koulutuksesi ainejärjestöön. Lue lisää ainejärjestöön liittymisestä sekä niiden toiminnasta oman ainejärjestösi linkin kautta. Linkin kautta saatat löytää myös lisää tietoa tulevista pienryhmäohjaajista. 

  • Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma: Spessu ry, Fuksille 
  • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, LET ja EdGlo maisteriohjelmat: Motiva ry  
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma ja Intercultural Teacher Education: Olo ry 
    (Oulun luokanopettajaopiskelijat ry), Fuksiopas 
  • Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma: Mukava ry     
  • Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma: Lastarit ry, Fuksille  
      

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt: 

  

Oppaan tietoja päivitetään suoraan oppaassa mainitulle nettisivulle. Seuraa aktiivisesti sekä tiedekunnan että yliopiston nettisivuja. 

Tervetuloa tiedekuntaan kasvamaan ja oppimaan kanssamme. Olet valinnut arvostetun koulutusalan, jonka työelämämahdollisuuksiin voit itse vaikuttaa koulutuksen aikana tekemilläsi valinnoilla! 
  

Onnea ja menestystä opintoihisi! 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018