MindBusiness edustaa Suomea Eurooppalaisessa yrittäjyyden edistämiskilpailussa

Oulun yliopiston MindBusiness-hanke on valittu edustamaan Suomea Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailun (EEPA 2019) Investointi yritystaitoihin -kilpailusarjassa. Valinnan teki työ- ja elinkeinoministeriö.

Palkinto on tunnustus yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, ja se esittelee parhaita yrittäjyyden toimintalinjoja ja käytäntöjä, lisää tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta ja rohkaisee ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

Suomen edustajaksi valitun MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen -hankkeen tavoitteena on korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjävalmiuksien tukeminen.

Hankkeessa edistetään korkeakoulujen yrittäjyyteen kannustavan toimintakulttuurin rakentumista Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa ja luodaan pedagoginen toimintamalli ja opintokokonaisuus korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen.

Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö, Kerttu Saalasti Instituutti ja Tellus Innovation Arena sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Mukana on myös mikroyrittäjiä ja muita Oulun alueen sidosryhmiä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Tiina Salmijärvi Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta.

Euroopan tasolla loppukilpailuun pääsijät valitaan syyskuussa ja voittajat julkistetaan marraskuussa 2019.

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön sivulla https://tem.fi/eurooppalainen-yrittajyyden-edistamispalkinto

Viimeksi päivitetty: 18.6.2019