Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma

  • Saat valmiuden toimia kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tehtävissä.
  • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
  • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Lapsen oppimisen on joskus katsottu alkavan kouluikäisenä, mutta nykyään ymmärretään, että pohja kaikelle oppimiselle rakennetaan varhaislapsuudessa ennen kouluikää. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat luovat tärkeän perustan ihmisen elinikäiselle oppimiselle.

Lasten kasvun ja kehityksen asiantuntijaksi
Varhaiskasvatuksen ammattilaisena kykenet työskentelemään tehtävissä, joissa vaaditaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta, tyypillisesti esimerkiksi päiväkodissa. Kasvat asiantuntijaksi, joka osaa toimia eettisesti ja yhteistyössä lasten, heidän vanhempiensa ja muiden toimijoiden kanssa. Opit soveltamaan ja analysoimaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimustietoa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa on tutkittu pitkään esimerkiksi interkulttuurista kasvatusta, jonka tavoitteena on kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Kandidaatin tutkinto pätevöittää varhaiskasvatuksen opettajaksi
Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen, ja valmistuttuasi osaamisesi on kysyttyä ympäri Suomen. Koulutus antaa myös eväät nähdä kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin monipuolisesti. Osana koulutusta pääset tekemään tiivistä yhteistyötä päiväkotien kanssa.

Maisterivaiheessa pääset vahvistamaan osaamistasi haluamillasi sivuaine- ja harjoittelupaikkavalinnoilla sekä tutkimusja kehittämishankkeisiin osallistumalla.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • päiväkodin johtaja
  • koulutussuunnittelija
  • koulutusasiantuntija
  • kouluttaja.

Viimeksi päivitetty: 17.3.2020