Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma

Varhaiskasvatuksen koulutuksen perustana ovat varhaiskasvatuksen monialaiset tehtävät. Monialaisuus kattaa muun muassa seuraavat alueet: varhaiskasvatuksen koulutus ja suunnittelu, varhaiskasvatustutkimus ja varhaislapsuutta koskevan tiedon välitys sekä varhaiskasvatusorganisaatioiden ohjaus ja johtaminen.

Koulutus on laaja-alainen pedagoginen koulutus, joka tähtää lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen varhaiskasvatuksen sekä lastenkulttuurin erilaisissa kasvatus-, opetus- ja asiantuntijatehtävissä.

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritetaan 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto osana kasvatusalan laaja-alaista kandidaatintutkinto-ohjelmaa sekä 120 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen maisterin tutkinto osana kasvatusalan laaja-alaista maisteritutkinto-ohjelmaa (suuntautumisvaihtoehto ”Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus”). Koulutus (kandin tutkinto) antaa myös varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.

Opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista löydät lisätietoa kohdasta opinnot.

Kevään 2019 INFOT

Vuosikurssi-info vaka 3. vuosikurssi

Syksyn 2018 INFOT

VUOSIKURSSI-INFO vaka 2. vuosikurssi

Vuosikurssi-info vaka 3. vuosikurssi

Vuosikurssi-info maisteriksi valmistuville

Kevään 2018 INFOT

Maisteri-info kevät 2018

Viimeksi päivitetty: 14.2.2019