Varhaiskasvatuksen koulutuksen harjoittelut

Varhaiskasvatuksen koulutukseen sisältyy käytännön harjoittelujaksoja.

Kaikki harjoitteluun liittyvät kysymykset osoitteeseen ktk-vaka-harjoittelu@lists.oulu.fi

Ohjattujen (päiväkoti) harjoitteluiden tavoitteena on soveltaa varhaiskasvatukseen liittyviä teorioita, opetussuunnitelmia ja muita varhaiskasvatuksen asiakirjoja käytännön varhaiskasvatustoimintaan päiväkodissa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija määrittelee omat oppimistavoitteensa ja reflektoi niitä pedagogisen päiväkirjan avulla. Harjoitteluissa toteutetaan pääsääntöisesti kuluvan lukuvuoden harjoitteluohjeita. Koulutus on määritellyt periaatteita harjoitteluiden suorittamiseen ja käytäntöihin, lisätietoa osoitteesta ktk-vaka-harjoittelu@lists.oulu.fi ja opinto-oppaasta.

Opetussuunnitelman 2018-2019 harjoittelukaavakkeet:

Pedagoginen harjoittelu I, ohjeet (uusi ops)
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake, opiskelija (uusi ops)
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake, opettaja (uusi ops)

Pedagoginen harjoittelu II ohjeet (uusi ops)
Pedagoginen harjoittelu II arviointilomake opiskelija (uusi ops)
Pedagoginen harjoittelu II arviointilomake opettaja (uusi ops)

Lastentarhanopettajuus professiona (Pedagoginen harjoittelu III), ohjeet (uusi ops)
Lastentarhanopettajuus professiona (Pedagoginen harjoittelu III), arviointilomake, opiskelija (uusi ops)
Lastentarhanopettajuus professiona (Pedagoginen harjoittelu III), arviointilomake, opettaja (uusi ops)

 

Opetussuunnitelman 2016-2017 harjoittelukaavakkeet:

Pedagoginen harjoittelu I, ohjeet
Pedagoginen harjoittelu I, opiskelijan kuvaus
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake

Pedagoginen harjoittelu II, ohjeet
Pedagoginen harjoittelu II, opiskelijan kuvaus
Pedagoginen harjoittelu II, arviointilomake

 

Vapaavalintainen harjoittelu
Vapaavalintainen harjoittelu 1-10 op
Vapaavalintaisen harjoittelun sopimus
Vapaavalintaisen harjoittelun suorituslomake
 

Kentän/harjoitteluohjauksen tai laskutuksen kysymykset ja lomakkeet osoitteesta ktk-vaka-harjoittelu@lists.oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 12.11.2018