Yliopistopedagogiikka

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja koulutustiimi kouluttaa Oulun yliopiston opetushenkilöstöä yliopisto-opetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi. Oulun yliopistossa järjestetään yliopistopedagogiikan 25 op:n opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot 35 op. Yhdessä nämä opinnot antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden.

Tiimi tekee myös alan tutkimusta Oulun yliopistossa sekä tutkimusyhteistyössä kotimaassa että ulkomailla.

 

 
Mitä on yliopistopedagogiikka?


Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuksen kohteena on yliopistokontekstissa tapahtuva pedagoginen toiminta kuten oppiminen, opiskelu, opetus, ohjaus, arviointi ja pedagoginen johtaminen.

Yliopistopedagogiikka hyödyntää erityisesti kasvatustieteitä, psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa, mutta myös muita käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. Tieteenalakohtaisissa kysymyksissä yliopistopedagogiikka toimii kiinteässä yhteistyössä kaikkien yliopistossa opetettavien tieteenalojen kanssa.

Viimeksi päivitetty: 25.4.2013