Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö
Sirpa Suni., puh. (08) 553 4053
Suunnittelija
Merja Maikkola, puh. (08) 553 4024
PL 2000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Yliopistokatu 9


Oulun yliopisto
Huippuopettajat
Etusivu

kuva1

 

Huippuopettajat ESR -hanke oli Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hallinnoima yliopistopedagogiikan opettajankoulutusprojekti. Projekti toimi vuosina 2010 - 2012.


Projektin avulla rakennettiin Oulun yliopistoon systemaattinen ja pysyvä toimintamalli yliopisto-opettajien tiedelähtöisen opetusosaamisen kehittämiselle. Hankkeen päättymisen jälkeen yliopistopedagogiikan opinnoista (25 op + 35 op) vastaa kasvatustieteiden tiedekunta.

 

Projektin tavoitteet ja toimenpiteet:

  1. Arvioidaan yliopiston opetushenkilökunnalle suunnattujen koulutusten nykytilannetta ja näiden koulutusten sisältöjä osallistujapalautteiden, reflektiopapereiden ja portfolioiden perusteella.
  2. Suunnitellaan ja toteutetaan 25 opintopisteen yliopistopedagoginen koulutus (HYPE) sekä kehitetään väylää laaja-alaiseen, 60 opintopisteen koulutukseen, joka antaa muodollisen opettajapätevyyden.
    Kehittämis- ja suunnittelutoiminnassa tehdään yhteistyötä sekä yliopiston sisällä tiedekuntien kanssa että valtakunnallisesti.
  3. Aloitetaan opettajien täydennyskoulutuksen suunnittelu- ja valmistelutyö opettajapätevyyden omaaville henkilöille (60 op), jotka haluavat kehittää yliopistopedagogista osaamista.
  4. Edistetään yliopisto-opettajien edellytyksiä osallistua koulutukseen ja työajalla tapahtuvaan kouluttautumiseen
  5. Kehitetään koulutuksen harjoittelutoimintaa mm. työelämätietoisuutta edistävää harjoittelutoimintaa. Koulutettavat perehtyvät oman alansa työelämään ja soveltavat kokemustaan oman opetustyönsä kehittämiseen.
  6. Luodaan mentorointimalli. Mentoroinnissa pedagogisesti pätevä mentori ohjaa yliopistopedagogiikan koulutuksessa olevan osallistujan opetusharjoittelua.
  7. Tehdään tutkimusta yliopistopedagogisen koulutuksen oppimiseen ja opetukseen liittyvien käytänteiden kehittymisestä ja vaikuttavuudesta. Tutkimuksellisen osuuden pääpaino on koulutus- ja toimintamallia kehittävä tutkimustyö, joka antaa laajemminkin tietoa yliopistopedagogiikasta.