Opiskelu

Kulttuuriantropologian opintojen tavoitteena on opastaa opiskelija hahmottamaan kulttuuri ympäristöönsä sidoksissa olevana ilmiönä, joka on muotoutunut historiallisesti ja muuttuu jatkuvasti. Samalla kulttuuriantropologian tehtävänä on kehittää opiskelijan kykyä analysoida yksilön ja kulttuurin suhdetta. 

Opiskelijat suorittavat ensin humanististen tieteiden kandidaatin ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon. Koulutus antaa edellytykset myös tieteellisiin jatko-opintoihin. 

Kulttuuriantropologian aine- ja syventävät opinnot suoritetaan kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisten perusopintojen jälkeen. 

Sivuaineena kulttuuriantropologia täydentää hyvin niin humanistisia, luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä kuin terveystieteellisiäkin aineita. 

Tohtorikoulutuksesta vastaa Oulun yliopiston tutkijakoulu (UNIOGS).  

 

Opiskeluun liittyvät ohjeet on keskitetty Opiskelijalle-sivustolle.
 

Viimeksi päivitetty: 30.8.2019