Julkaisut ja opinnäytteet


SoleCris (Oulun yliopisto tutkii) -tietokannasta löydät kaikki uusimmat julkaisut.


Väitöskirjat

Lindh, Johanna 2016: Poikkikristillinen identifioituminenvapauden ja yhteisyyden vuorovaikutuksena. Verkkojulkaisu.

Mustamo, Aila 2016: "Yö, metsä, aika ennen kristinuskoa". Kotimaan ja kansakunnan representaatiot black metalissa ja ja folk metalissa Suomessa ja Norjassa. Verkkojulkaisu.

Ylipulli, Johanna 2015: Smart futures meet northern realities. Anthropological perspectives on the design and adoption of urban computing. Verkkojulkaisu.

Kangasvuo, Jenny 2014: Suomalainen biseksuaalisuus. Käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot. Verkkojulkaisu.

Näkkäläjärvi, Klemetti 2013: Jauristunturin poropaimentolaisuus. Kulttuurin kehitys ja tietojärjestelmä vuosina 1930–1995.

Leinonen, Riitta-Marja 2013: PALVELIJASTA TERAPEUTIKSI - Ihmisen ja hevosen suhteen muuttuvat kulttuuriset mallit Suomessa. Verkkojulkaisu.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina 2013: YHTEINEN VUOKSI - Ihmisen ja ympäristön kulttuurinen vuorovaikutus Vuoksen jokilaaksossa 1800-luvulta nykypäiviin. Verkkojulkaisu.

Taivalantti, Marjo 2012: KATKOKSET, JATKUVUUDET JA SAIRAUSSELITYKSET KAINUULAISNAISTEN SEPELVALTIMOTAUTIKERTOMUKSISSA. Verkkojulkaisu.

Sarkki, Simo 2011: 'THE SITE STRIKES BACK' - Multi-level Forest Governance and Participation in Northern Finland. Verkkojulkaisu.

Kasanen, Mervi 2011: YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN VALINNAT METSÄNHOIDASSA 2000-LUVUN SUOMESSA. Verkkojulkaisu.

Suopajärvi, Tiina 2009: SUKUPUOLI MENI METSÄÄN - Luonnon ja sukupuolen polkuja metsäammattilaisuudessa. Helsinki: SKS.

Lakomäki, Sami 2009: SINGING THE KING'S SONG - Constructing and Resisting Power in Shawnee Communities 1600-1860.

Meriläinen-Hyvärinen, Anneli 2008: LUONNON KANSSA KÄSIKKÄIN - Selviytymisen strategiat neljässä pohjoissuomalaisessa yhteisössä eri aikoina 1680-luvulta 1990-luvulle. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Heikkinen, Hannu 2002: SOPEUTUMISEN MALLIT - Poronhoidon adaptaatio jälkiteolliseen toimintaympäristöön Suomen läntisellä poronhoitoalueella 1980-2000. Helsinki: SKS.

Kinnunen, Taina 2001: PYHÄT BODARIT - Onni ja yhteisö täydellisessä ruumiissa. Helsinki: Gaudeamus.
 

Lisensiaatintyöt

Kangasvuo, Jenny 2006: KOETTU JA KIRJOITETTU BISEKSUAALISUUS - Biseksuaalisuuden määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastateluissa vuosituhannen vaihteen Suomessa.

Lakomäki, Sami 2002: KUNINKAITA, KAPTEENEJA JA HÖLMÖJÄ NUORIA MIEHIÄ - Valta, toiminta ja poliittiset rakenteet 1700-luvun shawnee-yhteisössä sosiaalisen toiminnan teorian näkökulmasta

Itkonen, Panu 1999: SUOMEN VALTION VIRKAMIESKULTTUURIN SOPEUTUMINEN EU-JÄSENYYTEEN

Kinnunen, Taina 1997: KOHTI TÄYDELLISTÄ VARTALOA - Kehonrakennuksen tulkinta alakulttuuri- ja uskontoteoreettisista lähtökohdista

Meriläinen, Anneli 1992: LUONTOSIDONNAINEN ELÄMÄNTAPA KUUSAMON PAANAJÄRVELLÄ JA HAILUODOSSA 1930-LUVULLA
 

Pro gradu -tutkielmat

Valmiit pro gradut 
 

Toimitetut kirjat (esimerkkejä)

Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (eds.). Seksuaalinen ruumis - Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Gaudeamus, Helsinki. 2006. 347 p.

Lakomäki, Sami & Savolainen, Matti (eds.): Kojootteja, sulkapäähineitä, uraanikaivoksia. Pohjois-Amerikan intiaanien kirjallisuuksia ja kulttuureja. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja A. Kirjallisuus nro 11. Oulu, Oulun yliopisto 2002. 266 p.

Pennanen, Jukka & Näkkäläjärvi, K. (eds.): Siiddastallan. From Lapp communities to modern Sámi life. Publication of the Inari Sámi Museum nro 5. Inari, 2002. 237 p.

Viimeksi päivitetty: 20.12.2016