FT Sami Lakomäki, yliopistonlehtori

Olen alkuperäiskansojen historioihin erikoistunut kulttuuriantropologi. Tutkimuksessani olen keskittynyt pääasiassa Pohjois-Amerikan intiaanien, erityisesti shawneeden, historioihin ja kulttuureihin, mutta viime aikoina olen alkanut paneutumaan myös saamelaisten historioihin. Edustan antropologian ja historiantutkimuksen risteymää, joka Pohjois-Amerikassa tunnetaan nimellä etnohistoria.

Minua kiinnostaa erityisesti valta ja politiikka alkuperäiskansayhteisöissä, alkuperäiskansojen ja siirtomaavaltojen ja koloniaalisten valtioiden monimuotoiset suhteet, kolonialismi, tila kulttuurisena ja poliittisena konstruktiona sekä alkuperäiskansojen omat tulkinnat menneisyydestä. Näitä teemoja tarkastelen esimerkiksi teoksessani Gathering Together: The Shawnee People through Diaspora and Nationhood, 1600–1870 (Yale University Press, 2014).

Teorian saralla olen kiinnostunut yksilön, kulttuuristen ajattelutapojen ja yhteiskunnallisten valtarakenteiden leikkauspisteistä. Lisäksi keskityn ihmisten tapoihin hahmottaa ja ottaa haltuun tilaa ja vetää rajoja. Erilaiset rajat sekä rajaseudut ja niiden kulttuurinen, poliittinen ja taloudellinen dynamiikka ovat minulle tärkeitä tutkimuskohteita.

Opetustarjontaani kuuluu poliittista antropologiaa, alkuperäiskansoja ja kolonialismia, kulttuuriantropologian teorian historiaa ja etnografisia menetelmiä tarkastelevia kursseja.

Julkaisut

Tieteelliset monografiat

Lakomäki, Sami 2014: Gathering Together: The Shawnee People through Diaspora and Nationhood, 1600-1870. New Haven: Yale University Press.

Artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa (valikoima)

Lakomäki, Sami, Timo Ylimaunu & Ritva Kylli 2019: "Webs of Drinking: Alcohol, Colonialism, and Social Relations in Early Modern Sápmi." Teoksessa The Historical Archaeology of Shadow and Intimate Economies, toim. James A. Nyman, Kevin R. Fogle & Mary C. Beaudry. Tallahassee: University Press of Florida, 31-50.

Lakomäki, Sami 2017: "From Ohio to Oklahoma and Beyond: The Long Removal of the Lewistown Shawnees." Teoksessa The Eastern Shawnee Tribe of Oklahoma: Resilience through Adversity, toim. Stephen Warren. Norman: Oklahoma University Press, 43-57.

Lakomäki, Sami, Ritva Kylli & Timo Ylimaunu 2017: "Drinking Colonialism: Alcohol, Indigenous Status, and Native Space on Shawnee and Sámi Homelands, 1600-1850." NAIS: Journal of the Native American and Indigenous Studies Association, 4 (1): 1-29.

Lakomäki, Sami 2016: "'We Then Went to England': Shawnee Storytelling and the Atlantic World." Ethnohistory, 63 (4): 595-619.

Lakomäki, Sami 2016: "Centering Native Diasporas in North American History." Histoire Sociale - Social History, 49 (100): 671-677.

Lakomäki, Sami 2015: "Globalizing Indigenous Histories: Comparison, Connectedness, and New Contexts for Native American History." Teoksessa Twenty-First Century Perspectives on Indigenous Studies: Native North America in (Trans)motion, toim. Birgit Däwes, Karsten Fitz & Sabine N. Meyer. Routledge: New York, 187-203.

Lakomäki, Sami 2014: "'Our Line': The Shawnees, the United States, and Competing Borders on the Great Lakes 'Borderlands,' 1795-1832." Journal of the Early Republic, 34 (4): 597-624.

Lakomäki, Sami 2014: "Marginaaleista valtakunniksi: Alkuperäiskansahistoriat, kansallisvaltionarratiivit ja menneisyyden de/kolonisaatio." Kosmopolis, 44 (3-4): 45-60.

Ylimaunu, Timo, Sami Lakomäki, Titta Kallio-Seppä, Paul R. Mullins, Risto Nurmi & Markku Kuorilehto 2014: "Borderlands as Spaces: Creating Third Spaces and Fractured Landscapes in Medieval Northern Finland." Journal of Social Archaeology, 14 (2): 244-267.

Lakomäki, Sami 2014: "Making and Unmaking Wapakoneta: Shawnees, Americans, and the Power of Places, 1796-1832." Teoksessa North American Studies Crossroads: An Anthology of Finnish Perspectives, toim. Rani-Henrik Andersson & Saara Kekki. Helsinki: Renvall Institute, 33-61.

Lakomäki, Sami. Pauliina Latvala & Kirsi Laurén 2011: "Menetelmien jäljillä." Teoksessa Tekstien rajoilla: Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin, toim. Sami Lakomäki, Pauliina Latvala & Kirsi Laurén. Helsinki: SKS, 7-27.

Lakomäki, Sami 2009: "Building a Shawnee Nation: Indigenous Identity, Tribal Structure, and Socio-Political Organization, 1400-1770." Teoksessa Reconfigurations of Native North America: An Anthology of New Perspectives, toim. John R. Wunder & Kurt E. Kinbacher. Lubbock: Texas Tech University Press, 199-224.

Lakomäki, Sami 2004: "Jumalan leipää ja mustakaapuja: Muutos ja pysyvyys shawnee-intiaanien uskonnossa 1700-luvulla." Teoksessa Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot: Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta, toim. Riku Hämäläinen. Helsinki: SKS, 33-93.

 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2019