FT Riitta-Marja Leinonen, tutkijatohtori

Erityisalat

- ihmisten ja eläinten väliset suhteet
   - lapset ja eläimet
   - monilajinen etnografia
- tiedon ja taidon antropologia
- hevoskulttuurit, erityisesti suomalainen hevoskulttuuri
   - hevoskäsitykset ja hevostarinat
   - ihmisen ja hevosen vuorovaikutus, hevostaito
   - hevoset sodassa
   - hevosen kuolema
   - hevoset mytologiassa

Esittely

Tein väitöskirjani suomalaisesta hevoskulttuurista. Tarkastelin siinä, miten yhteiskunnassa tapahtunut muutos näkyy suomalaisten hevoseen, hevosen käsittelyyn sekä ihmisen ja hevosen suhteeseen liittämissä käsityksissä. Ajallisesti tutkimus keskittyi 1920–2000-lukujen väliseen ajanjaksoon, mutta taustoitin sitä arkeologisella, historiallisella ja kansatieteellisellä tiedolla hevosesta.

Olen perehtynyt myös ihmisen ja hevosen suhteeseen sodassa suomalaisten veteraanien kertomusten kautta, sekä suomenhevoseen liitettyihin kansallisiin mielikuviin kuninkuusraveissa ja hevosten pitämiseen asuinrakennuksissa 1800-luvulla. Tällä hetkellä tutkin hevoshautauksia Oulun yliopiston arkeologien kanssa ja lasten eläinsuhteita AniMate-projektissa, johon siirryin 1.9.2017 alkaen postdoc-tutkijaksi.

Vapaa-aikaani vietän perheeni, koirani ja hevoseni kanssa.


Julkaisut
 

Leinonen, R-M & Dalke, K. (2017). National treasure: Nationalistic representations of the Finnhorse in trotting championships. Equestrian Cultures in Global and Local Contexts. Toim. Miriam Adelman & Kirrilly Thompson. Springer, 105-117.

Rautio, P., Hohti, R., Leinonen, R-M & Tammi, T. (2017). Shitgulls and shops are nature: urban child-within-nature configurations. Environmental Education Research, DOI:10.1080/13504622.2017.1325446
http://www.tandfonline.com/eprint/xBaH3GCsNHwGn73cVg8U/full

Leinonen, R-M (2017). Living with horses: Horse agency in human–horse cohabitation in 19th-century Finnish swidden culture. Shared lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North. Toim. Taina Syrjämaa &Tuomas Räsänen. Routledge, 49-62.

Leinonen, R-M (2016). From Servant to Therapist: The Changing Meaning of Horses in Finland. The Meaning of Horses - Biosocial Encounters. Toim. Dona Davis & Anita Maurstad. Routledge, 54-68.

Leinonen, R-M (2013): Palvelijasta terapeutiksi – Ihmisen ja hevosen suhteen muuttuvat kulttuuriset mallit Suomessa. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 115. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0183-2 (väitöskirja)

Leinonen, R-M (2013). Lectio: Suomenhevosen tarina – palvelijasta terapeutiksi. Elore 20: 2/2013, 100–106. http://www.elore.fi/arkisto/2_13/leinonen.pdf

Leinonen, R-M (2013). Finnish Narratives of the Horse in World War II. Animals and War - Studies of Europe and North America. Toim. Ryan Hediger. Boston: Brill, 123-150.

Schuurman, N & Leinonen R-M (2012).The Death of the Horse: Transforming Conceptions and Practices in Finland. Humanimalia 4: 1, 59–82. [verkkojulkaisu] http://www.depauw.edu/humanimalia/issue%2007/schuurman-leinonen.html

Leinonen, R-M (2010). Ihmisen ja hevosen suhteen muuttuminen. Julkaisussa: Maataloustieteen päivät 2010 [verkkojulkaisu]. Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja no 26. Toim. Anneli Hopponen. 2010. [verkkojulkaisu]

Leinonen, R-M (2009). Finnish horse culture and the changing human-horse relationship. NES Journal of Equine Studies, Nov. 9, 2009. [verkkojulkaisu]
http://www.nationalequinestudent.com/articles/20091109_5/print

Leinonen, R-M (2005). Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana. Hevostietokeskus 2005. [verkkojulkaisu]
http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Artikkeli1.pdf


Esitelmät

- kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa:

Horse burials: rituals and remembrance at a pet cemetery in Oulu, Finland.  Janne Ikäheimon ja Tiina Äikään kanssa. ESRS-kongressi - European Society for Rural Sociology, Krakova, Puola 24.-27.7.2017.

“Straight from the horse’s mouth” – Uncanny experiences of communicating with non-human animals. Wild or domesticated – Uncanny in Historical and Contemporary Perspectives to Mind, Helsinki 20.-22.9.2016

Nationalistic representations in Finnish horse festivals. FEECA 2016 - A Fieldworker’s Vision: Researching the Present, Aberdeen, Skotlanti 1.-3.7.2016

From servant to therapist: the changing meanings of horses in Finland. EASA 2014 conference,Tallinna, Viro 31.7.–3.8.2014

National Treasure: Nationalistic Representations of the Finnhorse in Trotting Championships. Karen Dalken (Univ. of Wisconsin, Green Bay) kanssa. AAA-konferenssi – American Anthropologist Association 112th annual meeting Chicago, IL, USA 20.-24.11.2013.

Cultures of cooperation – Etho-ethnology of human-horse communication in riding schools. ESRS-kongressi - European Society for Rural Sociology Firenze, Italia 29.7.-1.8.2013

The Death of the Horse: Transforming Conceptions and Practices in Finland. Nora Schuurmanin kanssa. ESRS -kongressi Hania, Kreikka 22.-25.8.2011.

Learning to read the horse: The equine context of tacit knowledge. Nora Schuurmanin kanssa. ESRS -kongressi Vaasa 17.-21.8.2009.

Finnish horse culture and the changing human-horse relationship. ASA09: Anthropological and archaeological imaginations: past, present, future -konferenssi Bristol, UK. 6.-9.4.2009.

Human-horse bond in the second world war – The Finnish veterans’ narratives on the war horse. ISAZ 2005 Conference – Exploring Human-Animal Relationships, Niagara Falls, USA 10.-11.7.2005.

- kansainvälisissä tutkimusseminaareissa:

The change in the cultural meanings of a horse in Finland. The new equine industry –tutkimusseminaari, Vaasa 7.-8.5.2007

- kotimaisissa tieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa:

Hevosen tilat. Nora Schuurmanin kanssa. Maantieteen päivät 2010, Joensuu 29.-30.10.2010

Learning to read the horse: The equine context of tacit knowledge. Nora Schuurmanin kanssa. ANIWEL tutkijakoulun syysseminaari, Kuopio 29.-30.9.2009

Haastattelu- ja kirjoituskilpailuaineistot ihmisen ja hevosen suhdetta käsittelevän tutkimuksen lähteenä. Etnologian näkymät ja asema 2000-luvulla –seminaari, Turku 15.-17.5.2008

Ihmisen ja hevosen suhteen tutkiminen. Antropologipäivät, Helsinki 15.-17.5.2008

Hevoset osana elämäntarinaa. Kulttuurintutkimuksen päivät, Tampere 9.-10.12.2005

Ihmisen ja hevosen suhteen tutkimisen metodologiaa ja teoriaa. Sosiologipäivät, Joensuu 1.-2.4.2005

Hevonen suomalaisessa mytologiassa. KUTU–seminaari, Oulu 16.-17.3.2005


Linkit
 

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura
 

Viimeksi päivitetty: 14.9.2017