Virtuaalitodellisuuden esittely koulutuksen ja tutkimuksen käyttöön

LEAF on Oulun yliopiston oppimisen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen infrastruktuuri. LEAF on osa ihmistieteiden painoalayksikön Eudaimonia Instituutin toimintaa.  LEAF mahdollistaa yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnalle oppimis- ja vuorovaikutustilanteiden kokeilut sekä niihin liittyvien teknologisten ratkaisujen tutkimuksen. Myös opetuskäyttöön liittyvät kokeilut ovat mahdollisia LEAF-tilassa.
 
Uutena teknologisena ratkaisuna LEAF-tilassa kokeillaan virtuaalitodellisuutta. Virtuaalitodellisuuden avulla on mahdollista muuttaa havaitsemaanne ympäristöä ja luoda uudenlaisia oppimis- ja vuorovaikutustilanteita. LEAFiin on hankittu kaksi HTC Vive laitteistoa ja niihin liittyvää ohjelmistoa.

https://www.youtube.com/watch?v=bThbiDJ0J4c 

LEAF kutsuu Oulun yliopiston opettajia ja tutkijoita kokeilemaan ja ideoimaan, miten virtuaalitodellisuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja sovelluksia voitaisiin käyttää  tukemaan opetusta ja oppimista sekä miten virtuaalitodellisuutta voitaisiin tutkia. Varaa aika ja tule pohtimaan kanssamme, 
 
- mitä mahdollisuuksia virtuaalitodellisuus tarjoaa opetukselle,
- miten virtuaalitodellisuus tulee vaikuttamaan oman alasi opetukseen,
- mitä uusia tutkimuskysymyksiä virtuaalitodellisuus tuo mukanaan,
- miten virtuaalitodellisuus tulee muuttamaan työelämää, opiskelua ja ihmisten arkea?

Ideoita kerätään myös Eudaimonian MOOC (Massive Open Online Course) – hanketta varten. Syksyllä 2016 alkavassa EAKR-hankkeessa etsitään keinoja nostaa Oulun yliopiston valmiuksia toteuttaa eturivin digitaalisia oppimisratkaisuja.
 
Kokeilijoiksi toivotaan oppiaineiden tai tutkimusryhmien henkilökuntaa pieninä ryhminä.
 
Ajan voi varata ottamalla yhteyttä Antti Siipoon
 
antti.siipo@oulu.fi
+3586787225

Viimeksi päivitetty: 15.8.2016