LET etsii puolipäiväistä tutkimusapulaista

Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimiva Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) etsii puolipäiväistä tutkimusapulaista avustamaan Suomen Akatemian rahoittamaa oppimisen strategisiin taitoihin ja yhteisölliseen oppimiseen kohdistuvaa tutkimusta.  

Tehtävä alkaa maalis-huhtikuussa ja jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Edellytämme hyvää organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, innostusta oppimisen tutkimukseen sekä mahdollista suuntautumista jatko-opintoihin.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön  vaativuustasolle 3 . Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lähetä hakupaperit (CV ja vapaamuotoinen hakemus) 28.2.2014 mennessä osoitteeseen: Jonna Malmberg (jonna.malmberg@oulu.fi)
tai postitse: Oulun yliopisto , Kasvatustieteiden tiedekunta /Jonna Malmberg, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto

Lisätietoa tutkimushankkeesta:
http://www.oulu.fi/let/node/10135

Lisätietoja:
Jonna Malmberg (jonna.malmberg@oulu.fi)
Sanna Järvelä (sanna.jarvela@oulu.fi)

Last updated: 18.2.2014