OKM myönsi rahoitusta opettajankoulutuksen kehittämiseen

LET koordinoi uutta opettajankoulutuksen kehittämishanketta: Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä – OpenDigi. OKM:n rahoittamien 19 kehittämishankkeen tavoitteena on opettajankoulutuksen uudistaminen ja opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen.

OpenDigi hankkeessa saatetaan yhteen viiden opettajankoulutuslaitoksen tutkimusperustainen asiantuntijuus opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja oppilaiden oppimistaitojen tukemiseksi. Hankkeen toteutuksen keskiön muodostavat kehittäjäyhteisöt, joissa  opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat, oppimisen- ja opettajankoulutuksen tutkijat ja perusasteen opettajat toimivat yhteistyössä.

Hankkeella on laaja valtakunnallinen vaikuttavuus, koska toiminnassa on mukana viisi yliopistoa ja kunkin yliopistopaikkakunnan aktiivisia kehittäjäkouluja, mukana ovat: Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto.

Hanke pohjautuu Suomen Akatemian PREP21-tutkimushankkeen (2014-2017) tuloksiin opettajaopiskelijoiden oppimistaidoista, yhteisöllisen oppimisen taidoista ja tvt-taidoista.

 

OKM:n tiedote: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opettajankoulutus-uudistuu-korkeakoulujen-kehittamishankkeille-lahes-14-miljoonaa-avustusta

Myönnetyt rahoitukset: http://minedu.fi/documents/1410845/4489998/Opettajankoulutuksen-erityisavustus-my%C3%B6nnetyt-kooste-15062017.pdf/165b0f6e-78a1-486f-8cf8-3c2fdd70b1d8

Last updated: 16.6.2017