Puheterapiapalvelut

Logopedia tarjoaa maksuttomia puheterapiapalveluja, joita antavat logopedian opiskelijat. Kaikki opiskelijaterapiat tapahtuvat laillistetun puheterapeutin ohjauksessa. Terapioita annetaan yleisimmin puheen ja kielen kehityksen viivästymiin ja häiriöihin, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksiin, äänihäiriöihin, neurologisperäisiin kommunikaatiohäiriöihin, kuulovikojen aiheuttamiin kommunikaatiohäiriöihin, änkytykseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöönottamiseen.

Terapioiden pituudet vaihtelevat 10:stä 25:een kertaan. Terapioiden kestot neuvotellaan tapauskohtaisesti. Opiskelija ja vanhemmat/asianomainen allekirjoittavat yhdessä suostumuksen terapian toteuttamiseen, jossa määritellään terapian kesto, tiheys ja luvat yhteydenottoihin. Terapiat toteutetaan ensisijaisesti logopedian terapiatiloissa Linnanmaalla.

Hakeutuminen opiskelijaterapiaan

Opiskelijaterapiaan asiakkaaksi pääseminen edellyttää lähetettä (esim. terveyskeskuksesta, OYS:sta, erityiskoulusta), jonka liitteenä on oltava lausunto lääkäriltä, puheterapeutilta tai psykologilta.

Lisätietoja terapiapalveluista antaa yliopisto-opettaja Kaisu Heinänen (puh: 029 448 3393).

Lähetelomake 2019

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019