Yksikön toiminta

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot ja taustatekijät sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää logopedian kehityksen kannalta.

Logopedian tutkimusyksikkö tarjoaa maksuttomia puheterapiapalveluja, joita antavat logopedian opiskelijat. Kaikki opiskelijaterapiat tapahtuvat laillistetun puheterapeutin ohjauksessa. Terapioita annetaan yleisimmin puheen ja kielen kehityksen viivästymiin ja häiriöihin, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksiin, äänihäiriöihin, neurologisperäisiin kommunikaatiohäiriöihin, kuulovikojen aiheuttamiin kommunikaatiohäiriöihin, änkytykseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöönottamiseen. Lisätietoja löydät kohdasta "Puheterapiapalvelut".

Viimeksi päivitetty: 22.8.2018