Vaihto-opiskelu

Logopedian oppiaineella on varsin vilkasta opiskelijavaihtoa ulkomaille. Opiskelu ulkomailla avartaa näkemyksiä omasta alasta ja koulutuksesta. Opiskelijaelämä ja selviytyminen vieraassa ympäristössä puolestaan antavat muuten arvokkaita kokemuksia. Vaihtoon lähtöä kannattaa alkaa valmistella hyvissä ajoin, sillä ulkomaiset opinnot on suunniteltava siten, että ne voidaan hyväksyä mahdollisimman täysimääräisinä tutkintoon. Lähtökohtaisesti vaihto-opiskelun ei tulisi pidentää opiskeluaikaa.

Erasmus-ohjelman kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta sekä opiskelija- että opettajavaihdon osalta. Se on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (Lifelong Learning Programme). Erasmus-ohjelman kautta ulkomaille opiskelemaan lähteminen on helppoa, opiskelupaikkaa ei tarvitse hakea ulkomaisesta korkeakoulusta, koska oppiaine on jo neuvotellut sen valmiiksi. Yksittäisellä oppiaineella vaihtopaikkoja on kuitenkin verrattain vähän ja näin ollen logopedian opiskelijat joutuvat yleensä kilpailemaan paikoista. Tuntumaa kansainvälisistä opinnoista on kuitenkin tarjolla jokaiselle logopedian opiskelijalle eri puolilta Eurooppaa tulevien opettajavierailijoiden myötä. Joka tapauksessa logopedian opiskelijoiden vaihdoista suurin osa toteutuu Erasmus-ohjelman kautta. Hakuprosessi käynnistyy helmikuussa ja se organisoidaan tiedekuntatasolla. Hakukuulutus toimitetaan opiskelijoille ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta. Logopedian opiskelijat voivat osallistua myös Oulun yliopiston Kansainvälisten asioiden organisoimiin hakuihin (esim. ISEP-vaihtoyliopistot USA:ssa ja vaihdot kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta). Näistäkin tiedotetaan sähköpostitse ja lisäksi tieto kaikista avoinna olevista hauista löytyy keskitetysti sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu/avoimet-haut.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla, hakemisesta sekä muista opiskelijavaihtoihin liittyvistä asioista voi kysyä Kansainvälisten asioiden palvelupisteestä (avoinna ma–ke klo 10–14; toimiston ollessa kiinni international.office(at)oulu.fi) tai Humanistisen tiedekunnan kv-koordinaattorilta. Logopedian yhteyshenkilöltä  saat tietoa intensiivikursseista sekä ohjausta vaihtoajan opintojen suunnitteluun.

Lisää ajankohtaista tietoa kansainvälisestä opiskelijavaihdosta löytyy sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu. Sieltä löytyy muun muassa vaihtaripalautteita. Oulun yliopiston Kansainväliset asiat on julkaissut myös Vaihda maisemaa! Perustietoa vaihto-ohjelmista –oppaan, johon on koottu keskeiset opiskelijavaihtoon liittyvät asiat.

Viimeksi päivitetty: 27.5.2019