Ohjaus ja tuki

Logopedian opinnot on rakennettu tutkinto-ohjelmaksi ja opintojaksot suoritetaan pääosin suunnitellussa aikajärjestyksessä. Logopedian, psykologian ja lääketieteen opinnot antavat teoreettisen pohjan kliinisille opinnoille. 

Logopedian tutkinto-ohjelmassa opiskelijan ohjaus ja tuki koostuvat opintoneuvonnasta, omaopettajatoiminnasta ja pienryhmäohjauksesta. Lisäksi erittäin merkittävä ohjaus- ja tukimuoto on läpi opintojen jatkuva yksilöllinen opinnäytetöiden ja kliinisten opintojen ohjaus

Jokaiselle logopedian opiskelijalle nimetään opintojen alussa omaopettaja. Tavoitteena on, että omaopettaja auttaa opiskelijaa opintojen alkuun ja tukee sitoutumista opiskeluun ja tiedeyhteisöön. Omaopettaja toimii opiskelijan tukihenkilönä, ja hänen puoleensa voi kääntyä opiskelujen kuluessa erilaisissa pienissäkin mietityttävissä asioissa. Opiskelija ja omaopettaja tulevat tutuiksi ryhmä- ja yksilötapaamisissa.

Jokaisen logopedian opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jota päivitetään ja jonka toteutumista seurataan opintojen edetessä omaopettajan kanssa. Yhdessä voidaan suunnitella opiskeluun liittyviä ajoituksellisia ja muita ratkaisuja (esim. vaihto-opiskelu, sairastuminen, henkilökohtainen elämäntilanne).

Pienryhmäohjaajat perehdyttävät uudet opiskelijat opiskeluun ja opiskelijaelämään. Pienryhmäohjaus on opetussuunnitelman mukaista ohjausta ja se ajoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudelle. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on, että opintonsa aloittava opiskelija selviytyy joustavasti opiskeluun liittyvistä käytännön asioista ja oppii tuntemaan paikat, tavat, omat etuutensa ja velvollisuutensa.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat yhdessä perehdyttävät opiskelijan logopedian koulutusohjelman tavoitteisiin, rakenteisiin ja sisältöön.

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019