Jatko-opinnot

Logopediaa opetetaan Oulun yliopistossa pääoppiaineena. Koulutusohjelman suorittaminen antaa siis valmiudet tohtorintutkinnon suorittamiseen. Useimmat tutkimushankkeet toteutuvat monitieteisinä projekteina Oulun yliopiston eri tiedekuntien sekä muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lapsenkieleen liittyvä tutkimus on keskittynyt Lapsenkielen tutkimuskeskukseen (www.ouluclrc.fi). Tutkimuksen painopistealueet liittyvät:

  1. lapsen kielenomaksumiseen ja siihen liittyviin ongelmiin,
  2. auditiiviseen prosessointiin ja hermostolliseen taustaan kielellisissä häiriöissä,
  3. hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten ja autismin kirjoon kuuluvien lasten kielenkehitykseen,
  4. puheen vastaanottoon, kielenkehitykseen ja kommunikointiin kuulovioissa
  5. kommunikointiin ja elämänlaatuun neurologisissa ja neurokognitiivisissa häiriöissä.

Jatko-opinnoista kiinnostuneen hakijan tulee ottaa yhteyttä oppiaineen professoreihin tai muihin mahdollisiin väitöskirjan ohjaajiin. Jatko-opintojen aloittamisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman laatiminen yhteistyössä tulevien ohjaajien kanssa. Kun ohjaajat ovat hyväksyneet alustavan tutkimussuunnitelman, jatko-opinnoista kiinnostuneen opiskelijan tulee hakea virallista Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) tohtoriopinto-oikeutta. Tarkemmat ohjeet tutkijakouluun hakemisesta ja hakuajoista sekä järjestettävistä kursseista löytyvät osoitteesta: http://www.oulu.fi/yliopisto/uniogs

Viimeksi päivitetty: 30.3.2012