Lapsen kielenomaksuminen

Lapsen kielenomaksumisessa tutkimustyö on keskittynyt fonologian ja prosodiikan kehitykseen ja lapsen kehityksen arviointiin kliinisessä työssä. Muita tutkimuskohteita ovat kielihäiriöisten lasten fonologiset ja morfo-syntaktiset vaikeudet, äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laatu ja varhainen kommunikointikyky myöhempien kielellisten taitojen ennustajana.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2011