Kielenomaksumisen ja kielellisten häiriöiden neuraalinen pohja

Eri tutkimushankkeissa pyritään selvittämään kielenkehityksen ja sen häiriöiden hermostollisia taustatekijöitä käyttämällä hyväksi mm. aivojen mittaus- ja kuvantamismenetelmiä. Pääasiallisesti tutkimuksissa on pyritty selvittämään kuullun hahmottamisen merkitystä kielen omaksumisessa ja käytössä. Lisäksi monikeskustutkimuksessa tutkitaan parhaillaan myös mm. erilaisten raskaudenaikaisten ja vastasyntyneisyyskauden lääketieteellisen hoitomuotojen (hydrokortisonin ja kortikosteroidien käyttö) vaikutuksia lasten varhaiseen puheen- ja kielenkehitykseen. Kohorttitutkimuksissa seurataan myös erilaisten ympäristön, raskausajan ja neurologisten riskitekijöiden vaikutusta ennenaikaisina syntyneiden lasten puheen- ja kielenkehitykseen, oppimiseen, koulumenestykseen ja elämänlaatuun.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2011