Lasten auditiivinen prosessointi ja kielenkehitys

Auditiivisen prosessoinnin hermostollista pohjaa tutkitaan ennenaikaisina syntyneiltä lapsilta ja lapsilta, joilla on Aspergerin oireyhtymä. Tutkimusmenetelminä käytetään aivojen tapahtumasidonnaisia jännitevasteita (ERP; Event Related Potentials) ja toiminnallista magneettikuvausta (fMRI; Functional Magnetic Resonance Imaging). Viime aikoina tutkimustyö on laajentunut koskemaan myös kielihäiriöisten lasten kuntoutuksen vaikuttavuutta. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat musiikin harjoittamisen vaikutus kuulonvaraiseen prosessointiin ja kielenomaksumiseen sekä suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen suhteen kaksikielisten aikuisten moniaistikanavainen kielen prosessointi.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2011