Puheen vastaanotto ja kommunikointi kuulovioissa

Tällä alueella on tutkittu 1) kuulovikojen vallitsevuutta, 2) kuulovian vaikutusta lasten puheen- ja kielenomaksumiseen ja myöhempään kouluttautumiseen ja työllistymiseen, 3) sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puheen- ja kielenkehitystä ja sisäkorvaistutetta käyttävien aikuisten puheen vastaanottoa ja kuulonvaraista suoriutumista, 4) sisäkorvaistutehoidon ja siihen liittyvän kuntoutuksen kustannusvaikuttavuutta ja vaikutusta elämänlaatuun, 5) kuulon apuvälineiden käytön vaikutuksia ja 6) melualtistuksen vaikutuksia kuuloon ja puheen vastaanottoon. Lisäksi on kehitetty 7) kuulovikojen mallinnusta ja puheen vastaanoton tutkimusmenetelmiä sekä tutkittu näiden kliinistä validointia.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2011