Puheen vastaanotto ja kommunikointi neurologisissa ja neurokongnitiivisissa häiriöissä sekä äänihäiriöt

Afaattisten ihmisten masennuksen kulkua ja ennustettavuutta sekä masennusoireiden määrää ja niihin liittyviä tekijöitä on tutkittu erityisesti aivohalvausta seuraavien ensimmäisten 18 kuukauden ajalta. Lisäksi kansallisessa tutkimushankkeessa tutkitaan intensiivisen, mutta lyhytaikaisen pakotetun puheen kuntoutusmenetelmän (constraint-induced aphasia intervention) vaikuttavuutta.

Gerontologiseen logopediaan kuuluu hanke, jossa selvitetään ikääntyneiden ihmisten kuulonvaraista prosessointia kognitiivisesti vaativassa tilanteessa. Lisäksi äänihäiriöiden saralla on tutkittu puhetta paljon työssään käyttävien toiminnallisia ääniongelmia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2011