Opintojen jälkeen

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat toimia laillistettuina puheterapeutteina haettuaan laillistusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Ilman laillistusta puheterapeuttina ei voi toimia. Lisäksi logopedian koulutusohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monentyyppisissä asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtävissä.

Työelämän keskeisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin voit tutustua Työmarkkina-avain -sivustolla (http://www.tyomarkkina-avain.fi/), joka on työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteistyössä laatima opas työelämän pelisääntöihin.

Puheterapeutit työskentelevät usein kuntatyönantajan palveluksessa. Lisäksi puheterapeutteja työllistyy yksityisten työnantajien palvelukseen ja valtiolle. Osa puheterapeuteista toimii yksityisinä ammatinharjoittajana omassa yrityksessään.

Puheterapeuttien palkkaus on kuntasektorilla irrotettu hinnoittelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puheterapeuttien palkan suuruutta ei ole ennakolta määritelty ja palkasta on neuvoteltava henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomen. Puheterapeutin tehtävien työpaikkailmoituksia voi löytää Työ- ja elinkeinotoimistojen hakupalvelun kautta (http://www.mol.fi/). Lisäksi työpaikkailmoituksia julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä, Puheterapeutti-lehdessä sekä esimerkiksi Puheterapeuttiliiton www-sivuilla   http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/avoimet+tyopaikat/.

 

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019