Opintojen jälkeen

Logopedian koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia laillistettuina puheterapeutteina haettuaan laillistusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Ilman laillistusta puheterapeuttina ei voi toimia. Lisäksi logopedian koulutusohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monentyyppisissä asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtävissä.

Viimeksi päivitetty: 30.3.2012