Tutkimus

Logopedisen tutkimuksen pääalueita Oulun yliopistossa ovat mm. lapsen kielenomaksuminen, lasten auditiivinen prosessointi sekä puheen vastaanotto ja kommunikointi (ks. valikot).

Logopedialla on kiinteitä tutkimusyhteyksiä erityisesti käyttäytymistieteisiin, fonetiikkaan, lääketieteeseen ja psykologiaan. Useimmat tutkimushankkeista toteutuvat monitieteisinä projekteina Oulun yliopiston eri tiedekuntien sekä muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lapsenkieleen liittyvä tutkimus on keskittynyt Lapsenkielen tutkimuskeskukseen (CLRC).

Logopedian julkaisutiedot ovat tarkasteltavissa mm. yliopiston kirjaston ylläpitämästä Oulun yliopisto tutkii -tietokannasta. Julkaisutietoja on myös opetus- ja tutkimushenkilökunnan sivuilla (Julkaisuluettelot).