Tutkimuksen painopistealueet

Puheen ja kielen taidot ja niiden häiriöt elämänkaaren eri vaiheissa

Sosiaalinen kommunikaatio ja sen vaikeudet

Kuulo, puheen havaitseminen ja kuulotiedon käsittely toiminnot ja vaikeudet

Puheen, kielen ja kommunikoinnin kuntoutus ja sen vaikuttavuus

 

Logopedialla on kiinteitä tutkimusyhteyksiä erityisesti käyttäytymistieteisiin, fonetiikkaan, lääketieteeseen ja psykologiaan. Useimmat tutkimushankkeista toteutuvat monitieteisinä projekteina Oulun yliopiston eri tiedekuntien sekä muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lapsenkieleen liittyvä tutkimus on keskittynyt Lapsenkielen tutkimuskeskukseen (CLRC).

Logopedian julkaisutiedoja voi tarkastella yliopiston kirjaston ylläpitämästä Oulun yliopisto tutkii -tietokannasta. Julkaisutietoja on myös opetus- ja tutkimushenkilökunnan sivuilla (Julkaisuluettelot).

 

Päätutkijoiden tutkijaprofiilit