Biolääketieteen tutkimusyksikkö

Biolääketieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista biolääketieteellistä ja translationaalista tutkimusta valituilla painopistealueilla. Suuri osa yksikön tutkijoista keskittyy metabolisten ja kardiovaskulaaristen sairauksien molekylaarisiin mekanismeihin ja potentiaalisiin hoidon kohteisiin käyttäen fysiologian, farmakologian ja immunologian tutkimusmenetelmiä. Lisäksi yksikössä tehdään lääketurvallisuuteen ja toksikologiaan liittyvää tutkimusta sekä tutkitaan kylmän ja kuuman fysiologisia vaikutuksia.

Biolääketieteen tutkimusyksikkö vastaa lääketieteellisen tiedekunnan farmakologian ja toksikologian, fysiologian sekä lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian opetuksesta. Tarkempaa tietoa opetuksesta löytyy lääketieteellisen tiedekunnan Opiskelu -sivuilta.

Yksikön johtaja: Professori Jukka Hakkola

Varajohtaja: Professori Timo Hautala