Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

 

Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö (ELITE) tekee korkeatasoista tutkimusta ja tarjoaa koulutusta Oulun yliopiston fokusalueilla Elinikäistä terveyttä edistävät molekylaariset ja ympäristötekijät ja Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa.

Tutkimusyksikön tavoitteena on terveyden ja ikääntymisen ymmärtäminen terveyden edistämiseksi (elämän aikaisessa vaiheessa), terveyden säilyttämiseksi (ikääntyminen) ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, keskittyen erityisesti seuraaviin tutkimuskohteisiin:

  • Aineenvaihduntasairaudet eli liikalihavuus, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, kohonnut verenpaine, aivohalvaus
  • Mielenterveys: masennus, ahdistuneisuus, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti
  • Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
  • Epäterve ikääntyminen
  • Sosiaalinen epätasa-arvo ja terveysgradientti
  • Toiminnallinen heikkeneminen

ELITE kouluttaa nuoria tutkijoita maisteri- ja tohtoriopintovaiheessa ja post doc -vaiheen tutkijoita kansainvälisessä koulutusympäristössä. Tutkimusyksikkö koordinoi terveydenhuollon H2020-hanketta (www.dynahealth.eu) ja sillä on johtava rooli uudessa H2020-elinkaariprojektissa (Rotterdamin Erasmus-keskuksen koordinoima). ELITEn tutkijat ovat saaneet merkittävää rahoitusta myös esimerkiksi Suomen Akatemian kautta.

Johtaja: Professori Markku Timonen

Varajohtaja: Kliininen opettaja Juha Auvinen