LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, joka sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan välittömässä läheisyydessä, on yksi maamme monipuolisimmista lääketieteen ja terveystieteiden tutkimus- ja koulutusyksiköistä. Tiedekunnassa koulutetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatteja sekä terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita kuudessa eri koulutus- ja tieteenalaohjelmassa. Lisäksi tiedekunta vastaa tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta, josta valmistuu hammaslääketieteen, lääketieteen, terveystieteiden ja filosofian tohtoreita sekä erikoislääkäreitä ja -hammaslääkäreitä. Tiedekunnan kanssa samalla Kontinkankaan kampuksella sijaitseva biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta antaa lääketieteellisen biokemian opetuksen hammaslääkäreiden ja lääkäreiden koulutusohjelmissa.

Lääketieteellinen tiedekunta on moni- ja poikkitieteinen yhteisö, jonka päämääränä on edistää sivistystä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä erityisesti Pohjois-Suomessa. Tiedekunnan alueellinen vaikuttavuus on poikkeuksellisen merkittävä. Opiskelijat tulevat pääasiassa Pohjois-Suomen alueelta ja iso osa myös sijoittuu tänne valmistumisensa jälkeen.

Tiedekunnan tavoitteena on olla entistä enemmän kansainvälisesti ja kansallisesti vaikuttava, tunnustettu ja profiloitunut tutkimus- ja oppimisyhteisö, jolla on sekä sivistys- että hyötytehtävä. Tiedekunta on merkittävä osa globaalia ja paikallista innovaatiojärjestelmää ja osallistuu tiiviisti OuluHealth-ekosysteemiin työskentelyyn.

Tutkimus- ja opetustyössään tiedekunta hyödyntää tehokkaasti laaja-alaisuuttaan ja sillä on kansainvälisesti vahva asema tutkimuksen vahvuusalueillaan.

Tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä palvelujärjestelmän ennen kaikkea Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin sekä alueen yrittäjien kanssa. Koulutusyhteistyö on tiivistä myös ammattikorkeakoulun kanssa.

Tiedekunnassa on tällä hetkellä 1515 perusopiskelijaa, 376 tohtoriopiskelijaa ja henkilökuntaa 410.

Viimeksi päivitetty: 9.10.2015