Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö

Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö tekee laadukasta ja laaja-alaista tutkimustyötä. Yksiköstä on lähtöisin mm. vuoden 2017 tiedekunnan parhaaksi arvioitu väitöskirjatyö, joka sai myös alansa valtakunnallisen ykköspalkinnon.

Tutkimuksen toimialueena on laaja kirurgian kenttä, johon kuuluvat gastroenterologinen kirurgia, käsikirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, urologia, verisuonikirurgia ja yleiskirurgia. Toisen osan tutkimusyksikön alueesta muodostavat anestesiologia ja tehohoito. Alueen laajuudesta johtuen tutkimus kohdistuu yksikössä hyvin moniin aiheisiin.

Yleis- ja erikoislääkärien koulutus on tutkimustoiminnan ohella tärkeä osa yksikön toimintaa.

Johtaja: Professori Juhana Leppilahti

Varajohtaja: Professori Juha Saarnio

Tutkimus

Tutkimuksen sisältö eri osa-alueilla on koottu alle otsikoista avautuville linkitetyille sivuille.