Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja teknologian tutkimusyksikkö (MIPT) on yksikkö, joka aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa osana Oulun yliopiston lääketieteellistä tiedekuntaa. Tutkimusyksikön perusajatuksena on vahvistaa tieteellistä yhteistyötä tiedekunnan sisällä.

MIPT tarjoaa korkeatasoista koulutusta lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja teknologian alalla Oulun yliopistossa. Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma ja kansainvälinen maisteriohjelma Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging ovat MIPT:n koordinoimia. Opetamme lääketieteen, hyvinvointitekniikan ja lääketieteen tekniikan opiskelijoille mm. seuraavia aiheita: diagnostinen radiologia, kliininen neurofysiologia, sädeturvallisuus, lääketieteellinen fysiikka ja lääketieteen tekniikka.

MIPT:n tutkimusryhmät kehittelevät uusia innovaatioita tutkimuksen lisäksi myös lääketieteelliseen käyttöön. Tarjoamme myös omaa asiantuntijuuttamme muiden tutkimusryhmien käyttöön.

MIPT:n tavoite on olla johtava tutkimusyksikkö multimodaalisessa lääketieteellisessä kuvantamisessa (3Mi) ja jakaa osaamistaan myös yrityskäyttöön pääasiassa Oulun seudulla, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

MIPT koostuu tutkimusryhmistä, joita johtaa tutkimusryhmän johtaja.

Lisää tietoa englanninkielisillä nettisivuillamme: www.oulu.fi/mipt/

Johtaja: Professori Osmo Tervonen

Varajohtaja: Professori Miika Nieminen

 

Tutkimusryhmät