Neurotieteen tutkimusyksikkö

Neurotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista tutkimusta, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä terveyttä. Yksikön tutkimus kohdistuu aivosairauksien ja mielenterveyden häiriöiden mekanismeihin sekä esiintyvyyteen, diagnostiikkaan ja hoitoon. Yksikön tutkijat käyttävät pääasiassa epidemiologian, genetiikan, biolääketieteen, interventiotutkimuksen ja aivokuvantamisen tutkimusmenetelmiä.

Tutkimusyksikkö vastaa neurokirurgian, neurologian, lääketieteellisen psykologian ja psykiatrian perusopetuksesta lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa.

Johtaja: Professori Kari Majamaa

Varajohtaja: Professori Juha Veijola