Kansainväliset maisteriohjelmat

Haku lääketieteen tekniikan kansainväliseen maisteriohjelmaan /

Admission to International Master´s Programme in Biomedical Engineering - see information in English here.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin kansainvälisiin maisteriohjelmiin on 1.11.2018 – 23.1.2019 klo 15:00.

Tässä haussa voi hakeutua lääketieteellisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteistyössä järjestämään kansainväliseen maisteriohjelmaan

Master´s Programme in Biomedical Engineering, Master of Science (Technology) OR Master of Health Sciences (2y)

Maisteriohjelmassa voi suorittaa joko diplomi-insinöörin (DI) tai terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon. Hakija valitsee hakulomakkeella jommankumman tutkinnoista tavoitetutkinnokseen.

Diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon painopistealueina ovat biolääketieteellinen signaalin- ja kuvankäsittely, koneoppiminen ja lääketieteellisen datan mittaaminen ja analyysi.

Terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon painopistealueina ovat biomekaniikka, lääketieteellinen kuvantaminen ja terveysteknologian sovellukset.

Lääketieteen tekniikan kansainvälisestä maisteriohjelmasta valmistunut työskentelee tyypillisesti erilaisissa koulutuksen, tutkimuksen, teollisuuden ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Hän voi toimia esim. suunnittelijana, tuotekehittäjänä, tutkijana, palveluiden tuottajana tai yrittäjänä. Toimenkuvaan liittyy usein myös vahva kansainvälinen ulottuvuus.

Myös Suomessa tutkinnon suorittaneet voivat hakea kansainväliseen maisteriohjelmaan, mikäli suoritettu tutkinto antaa valintaperusteissa kuvatun hakukelpoisuuden ja täyttää ohjelman edellyttämät kielitaitovaatimukset.

Lääketieteen tekniikan kansainvälisen maisteriohjelman sisällöstä, hakukelpoisuudesta, opiskelijavalinnasta yms. löydät lisätietoa opintopolku.fi-portaalissa julkaistusta englanninkielisestä hakukuulutuksesta.

Yleistä tietoa hakemisesta kansainvälisiin maisteriohjelmiin löydät Oulun yliopiston englanninkieliseltä sivulta International Master´s Programmes.

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019