Siirto-opiskelijavalinta

Siirtohaussa lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.opintopolku.fi . Siirto-opiskelijavalinnan hakuaika on 2.5.-16.5.2019 klo 15.00.  Opinto-oikeus valinnassa hyväksytyillä alkaa 1.8.2019.

Siirtohaku lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan

Siirtohaussa valitaan lääketieteen tutkinto-ohjelmaan suorittamaan lääketieteen lisensiaatin (360 op) tutkintoa tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan suorittamaan hammaslääketieteen lisensiaatin (330 op) tutkintoa enintään 2 uutta opiskelijaa.

Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintamenettely:

Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan harkinnan mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, jolla on suomalaisen yliopiston vastaavan tutkinto-ohjelman opiskeluoikeus.

Siirto-opiskelijan hyväksymisestä opiskelemaan lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa päättää tiedekunnan koulutusdekaani. Päätökseen vaikuttavat hakijan opiskeluvaihe, opintosuoritukset sekä sen kurssin opiskelijavahvuus, jolle hän aikoo siirtyä, samoin kuin hakijan esittämät taloudelliset, sosiaaliset, koulutukselliset tai muut erityiset perustelut. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että resurssit sallivat uuden opiskelijan ottamisen. Siirtoa hakevalla tulee olla suoritettuina vähintään yhden lukuvuoden opinnot omalla koulutusalallaan.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa siirto-opiskelijan hyväksyminen edellyttää vastavuoroisuutta tiedekuntien välillä. Siirto-opinto-oikeutta hakevan tulee osoittaa Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta saman tutkinto-ohjelman vastaavassa vaiheessa opiskeleva, siirto-opinto-oikeutta hakijan kotiyliopistoon hakeva opiskelija. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että molemmat yliopistot hyväksyvät opiskelupaikan vaihdon.

Siirtohaku terveystieteiden tutkinto-ohjelmiin

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmiin ei ole siirtohakua keväällä 2019.

Tutkinto-ohjelman vaihdon hakeminen terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa ei ole tutkinto-ohjelman vaihtohakua keväällä 2019. 

Siirtohaku hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmaan

Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelman siirtohaku: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.96641569478

Lue lisää siirtohausta: https://www.oulu.fi/yliopisto/siirtohaku

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019