Valviran ammattihenkilörekisteri

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) pitää yllä valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä.

Rekisteriin merkitään yliopiston ilmoituksen perusteella ne lääketieteen opiskelijat, joilla on suoritettujen opintojen perusteella oikeus toimia tilapäisesti oman alansa terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.

Opiskelijoista merkitään rekisteriin nimi- ja henkilötiedot sekä opintojen aloittamis- ja suorituspäivämäärä. Rekisteriin merkitsemisen yhteydessä lääketieteen opiskelijat saavat rekisteröintinumeron ja yksilöintitunnuksen (entinen sairausvakuutusnumero), jota on käytettävä lääkemääräyksissä sekä muissa Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvissä asiakirjoissa. Samaa yksilöintitunnusta käytetään myös valmistumisen jälkeen. Lisätietoja rekisteröinnistä Valviran sivuilta.

Tietojen ilmoittamiseksi Valviralle opiskelijan tulee täyttää todistushakemus neljän tai viiden ensimmäisen lukuvuoden opintojen suorittamisesta sekä palauttaa täytetty ja allekirjoitettu lomake koulutuksen lähipalvelupisteeseen (Aapistie 7A, 2. krs, K201). Hakemuksen perusteella tiedekunta ilmoittaa opiskelijan tiedot Valviralle opiskelijan rekisteröintiä ja yksilötunnuksen luomista varten. Opiskelija voi jättää hakemuksen, kun vaadittavat opinnot on suoritettu. Tiedekunta ilmoittaa suoritustietoja Valviralle läpi vuoden (ei heinäkuussa).

Keväästä 2015 alkaen tieto neljän ja viiden ensimmäisen lukuvuoden opintojen suorittamisesta kirjataan opintosuoritusrekisteriin (Oodi).

Lisätietoja Valviran www-sivulta (http://www.valvira.fi/).

Rajoitus terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä toimimiseen

Opiskelija ei saa toimia tilapäisestikään terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, jos hänen opintojensa aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

Valviran ohjeen mukaisesti henkilö ei ole enää opiskelija, jos opinnot ovat jääneet kesken ja hän ei enää ole oppilaitoksessa kirjoilla taikka jos henkilö on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tässä tilanteessa henkilö ei voi toimia opiskelijan oikeuksilla terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä. Tiedekunta ilmoittaa Valviralle kirjoilta poistetut ja poissaolevaksi ilmoittautuneet Terhikki-rekisteriin merkityt opiskelijat kaksi kertaa vuodessa yliopiston ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat


Tiedekunnan todistushakemukset: Opiskelun lomkkeita

 

Viimeksi päivitetty: 5.2.2018