Valviran ammattihenkilörekisteri

Valvira merkitsee lääketieteen opiskelijat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Keskusrekisteriin merkitään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3 §:n mukaisesti lääketieteen, hammaslääketieteen sekä farmasian opiskelijat, jotka ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ja voivat siten toimia tilapäisesti kyseisen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Ajantasaiset ammattioikeus- ja opiskelijaoikeustiedot ovat nähtävissä JulkiTerhikki-palvelussa.

Opiskelijoista merkitään opiskelijan nimi- ja henkilötiedot sekä opintojen aloittamis- ja suorituspäivämäärä. Rekisteriin merkitsemisen yhteydessä opiskelijat saavat rekisteröintinumeron ja lisäksi lääketieteen- ja hammaslääketieteen opiskelijat saavat yksilöintitunnuksen (entinen sairausvakuutusnumero), jota on käytettävä lääkemääräyksissä sekä muissa Kelan toimeenpanemiin etuuksiin liittyvissä asiakirjoissa. Samaa yksilöintitunnusta käytetään myös valmistumisen jälkeen.

Valvira hyödyntää ilmoitusmenettelyssä Virta-palvelusta saatavia tietoja koskien lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijaoikeuteen vaadittuja suoritusmerkintöjä, jotka yliopisto on ilmoittanut Virta-palveluun. Opiskelijat saavat rekisteröintitodistuksen Väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen Valvirasta rekisteröinnin jälkeen.

Tietojen siirtymiseksi Valviralle opiskelijan tulee täyttää todistushakemus neljän tai viiden ensimmäisen lukuvuoden opintojen suorittamisesta sekä palauttaa täytetty ja allekirjoitettu lomake koulutuksen lähipalvelupisteeseen (Aapistie 7A, 2. krs, K201). Hakemuksen perusteella kirjataan suoritusmerkinnät. Opiskelija voi jättää hakemuksen, kun vaadittavat opinnot on suoritettu.

Lisätietoja Valviran www-sivulta (http://www.valvira.fi/).

Rajoitus terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä toimimiseen

Opiskelija ei saa toimia tilapäisestikään missään edellä mainituissa terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, jos hänen opintojensa aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Opinnot katsotaan alkaneeksi sen lukukauden alusta, jolloin kyseiseen ammattiin tähtäävät opinnot on aloitettu. Jos tutkintoon on hyväksi luettu opintoja, jotka ovat johtaneet toiseen ammattiin, ei näitä huomioida arvioitaessa sitä, koska opinnot on aloitettu. Jos sen sijaan henkilö on opiskellut lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opintoja kahdessa eri yliopistossa, katsotaan opinnot aloitetuksi silloin, kun opinnot on aloitettu ensimmäisessä yliopistossa.

Tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä työskentely on mahdollista ainoastaan silloin kun henkilö on tutkinto-opiskelija oppilaitoksessa. Henkilö ei ole enää opiskelija, jos opinnot ovat jääneet kesken ja hän ei enää ole oppilaitoksessa kirjoilla tai jos henkilö on ilmoittautunut poissaolevaksi. Opiskelijaoikeus terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä päättyy yliopiston ilmoituksen perusteella.

Lue lisää: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat

Tiedekunnan todistushakemukset: Opiskelun lomkkeita

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019