Tutkielma ja kypsyysnäyte

Tutkielma ja kypsyysnäyte

Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (080705S Tutkielma). Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteeseen pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen tenttiä Exam-järjestelmässä (hae tentti opintojakson koodilla 040300A ja samalla varataan paikka Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Weboodin kautta. Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti
Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin opettaja laatii kysymyksen. Tämä pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opinnäytetöiden julkaisun periaatteet

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019