AHOT

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista, jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. AHOT–prosessi on osa opintojen suunnittelua ja HOPSin laadintaa. HOPS-prosessia ohjaavat Oulun yliopistossa omaopettajat, opintoneuvojat tai muut HOPS-ohjaajat. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §). AHOT-prosessin välineenä on sähköinen asiointijärjestelmä OSAT https://osat.oulu.fi/.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutus

Lue lisää:

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Oulun yliopiston AHOT - prosessi

Miten haen hyväksilukua?

OSAT-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Huomattava on, että kaikkien liitteiden on oltava PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne .pdf).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  • Virallinen opintosuoritusote eli todistus opinnoista, joiden perusteella hyväksilukua haetaan.
  • Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet).
  • Hakemuksessa tulee olla myös suoritettujen opintojaksojen englanninkieliset nimet (englanninkielistä suoritusotetta varten).
  • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista).
  • Todistus kokonaisuudesta, mikäli haetaan hyväksilukua tietyn kokonaisuuden perusteella (esim: Psykologian perusopinnot, 25 op).
  • Tai muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan.

Hyväksiluvun kielteisen päätöksen oikaisuhakemus

Tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet

Hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinto-ohjelmat

Tietoa päivitetään

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmat

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on kuvattu tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa, ks. WebOodi

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma

Tietoa päivitetään

 

Opinnäytetyön hyväksiluku

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019