University of Oulu, 2019

MRC Oulun tutkimusryhmien iltapäivä 21.11.2019

MRC Oulu, joka on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston yhteistyöorganisaatio, järjesti eilen 21.11.2019 iltapäivätilaisuuden MRC Oulun tutkimusryhmien johtajille ja tutkijoille. Tilaisuuden tavoitteena oli tiedottaa ajankohtaisista tutkimukseen liittyvistä asioista. MRC Oulun tutkimusryhmien iltapäivä järjestettiin nyt toista kertaa.

Dekaani Anne Remes totesi avaussanoissaan, että iltapäivän teemaksi nousee selkeästi yhteistyö, jonka merkitys tutkimuksessa kasvaa koko ajan. Tutkimusta ei tehdä yksin. Tutkimusyhteistyön mahdollistajia on monenlaisia ja osa niistä oli esillä eilen. Anne Remes nosti esiin myös Tiedebarometri 2019:n, jonka mukaan 95 % suomalaisista kannattaa Suomessa tehtävää omaa lääketieteellistä tutkimusta.

Lääketieteellistä tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä edistävät niin biopankit näyte- ja taustatietokokoelmineen kuin parhaillaan kehitettävät tietoaltaat ja tietovarastot. Tietovarastojen kehittämisessä tavoitellaan potilastietojen koostevarastoa, jonka on vastattava tutkijoiden tarpeisiin tietoturvallisesti, toteaa PPSHP:n tietojärjestelmäasiantuntija Karri Naukkarinen. Biopankkien ja tietovarastojen avulla voidaan tehdä tutkimusta, joka tähtää potilaiden hoidon parantamiseen lisäämällä ymmärrystä tautimekanismeista. Asian voi esittää myös Biopankki Borealiksen johtajan Raisa Serpin sanoin: ”Pyrkimyksenä on päästä reaktiivisesta lääketieteestä 4P-lääketieteeseen (Predictive, Preventive, Personalized, Participatory)”.

Tutkimusta voidaan tehostaa myös lainsäädännöllisin keinoin, mitä tavoittelee toisiolaki ja uusi tietolupaviranomainen Findata. Tutkimukseen liittyvää lainsäädäntöä uusitaan parhaillaan alkaen jo voimassa olevista, kuten tietosuojaan liittyvistä laista aina mahdollisesti 2020 voimaan tuleviin genomi- ja biopankkilakeihin. Näiden seurauksena lääketieteellisen tutkimuksen toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Tämän hetken tilannepäivityksen koosti iltapäivässä tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Puitesopimuksilla, kuten Roche Oy:n, Oulun yliopistollisen sairaalan, Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin toukokuussa 2019 solmimalla sopimuksella, syvennetään osapuolten välistä yhteistyötä. Anne Raami Rochelta kertoi Rochen ja sopimuksen muiden osapuolten kartoittavan yhteisiä hankkeita niin innovaatioiden, kliinisen tutkimuksen kuin koulutuksen osa-alueilla. Käytännössä on tulossa mm. GCP-koulutusta, hoitopolkujen kehittämistä, digitaalisten sovellusten kehittämistä, symposiumeja ja tietoiskuja.

Ennakkotietona ilmoitettiin, että PPSHP järjestää ensi keväänä kansallisen Kliinisen tutkimuksen päivän OYS:ssa 15.5.2020.

MRC Oulu edistää korkeatasoisen, kliinisen tutkimuksen tekemistä ja alan kansainvälistymistä sekä tehostaa lääketieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa sairaanhoitopiirin ja yliopiston toiminta-alueella. MRC Oulu tarjoaa tutkimusympäristön ja koulutusta kaikille alueen toimijoille.

Viimeksi päivitetty: 22.11.2019