Arctic Biopankki – Oulun yliopisto

Arctic Biopankki –Oulun yliopisto perustettiin vuonna 2020 hallinnoimaan Pohjois-Suomen suuria väestöpohjaisia näytekokoelmia.

Oulun yliopisto on kerännyt useita laajoja väestötutkimuskokonaisuuksia, kuten Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 (NFBC1966) ja 1986 (NFBC1986) sekä kaksi Pohjois-Suomen ikääntyvien henkilöiden kohorttia Oulu1935 ja Oulu1945. Syntymäkohortteihin kuuluvia henkilöitä on tutkittu äidin raskausajalta lähtien säännöllisesti terveydenhuollon asiakirjojen, kyselylomakkeiden ja kliinisten tutkimusten avulla. Yhdessä väestöaineistot mahdollistavat laajan monisukupolvisen tutkimuksen.

Arctic Biopankin tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin sekä lääketieteen ja biotieteiden tutkimusta. Se tarjoaa näyte- ja tietoaineistoja korkealaatuisiin tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on selvittää sairauksien syy- ja seuraussuhteita sekä genetiikan, ympäristön ja elämäntapojen vaikutuksia terveyteen. Tutkimustulosten avulla pyritään sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä kehittämään turvallisempia, tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitoja.