Lääketieteelliselle kuvantamistutkimukselle hankevalmistelurahoitusta Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt rahoituksen Oulun yliopiston professori Miika Niemisen tutkimusryhmälle kansainvälistä liiketoimintaa tavoittelevan hankkeen valmisteluun. Hankevalmistelun kokonaisbudjetti on lähes 90 000 euroa.

Tavoitteena on muodostaa monialainen yrityksistä ja tutkimuslaitoksista muodostuva konsortio kehittämään kansainvälisille markkinoille soveltuvaa uudenlaista pään alueen kuvantamislaitteistoa, jossa hyödynnetään muun muassa tekoälyä. Sopivat yhteistyökumppanit kartoitetaan syksyn ja talven aikana Business Finlandin myöntämän co-creation -rahoituksen turvin.
 
Lääketieteellinen kuvantaminen on parhaillaan murroksessa, joka johtuu sekä kuvantamislaitteistojen että ohjelmistojen ja tekoälyn huomattavista edistysaskelista. Kuvantamisjärjestelmät ovat tarkempia kuin koskaan, mikä on tehostanut sairauksien varhaista havaitsemista, parantanut diagnoosin tarkkuutta ja vähentänyt potilaan säteilyannosta röntgenkuvantamistekniikoissa.
 
Niemisen johtaman hankkeen keskiössä on kartiokeilatietokonetomografiaksi eli KKTT:ksi kutsuttu menetelmä.  KKTT on kustannustehokas kuvausmenetelmä, jolla on parempi paikkaerotuskyky kuin tavanomaisilla tietokonetomografialaitteilla. Siksi se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi hampaiston, leukojen ja raajojen kuvaussovelluksiin. KKTT:n haasteena on kuitenkin kuvien diagnostinen laatu, joka asettaa rajoitteita kuvantamistutkimuksiin.
 
”Nykyisissä kuvantamisratkaisuissa KKTT:ssä pehmytkudokset eivät erotu hyvin. Hyödyntämällä uudentyyppisiä röntgenilmaisimia, kuvalaskentaan liittyvää osaamistamme ja potilaan tutkimista sujuvoittavaa tekoälyä voimme parantaa merkittävästi pään alueen sairauksien diagnostiikkaa. Tässä on kaikki ainekset synnyttää kasvua tälle entuudestaan vahvalle teollisuuden alalle Suomessa”, Nieminen kuvaa.
 
Niemisellä on yli 20 vuoden kokemus lääketieteellisen kuvantamisen menetelmäkehityksestä. Hän on myös Oulun yliopistollisen sairaalan ylifyysikko.


Tutkimuksessa käytettävä kokeellinen mittauslaitteisto (kuva: Miika Niemisen tutkimusryhmä).

 

Lisätietoja:

Professori Miika Nieminen
miika.nieminen@oulu.fi

Projektipäällikkö Tiina Ihme
Tiina.ihme@oulu.fi

 

 

Viimeksi päivitetty: 26.6.2020