Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö

Lääketieteellisen tiedekunnan Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö hallinnoi tiedekunnassa kerättyjä laajoja väestötutkimuksen aineistoja Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman sekä Arctic Biopankkiin siirrettyjen näytekokoelmien muodossa.

Huolehdimme tieto –ja näyteaineistojen asianmukaisesta säilytyksestä ja käytöstä tutkimustarkoituksiin.

Avustamme tutkijoita aineistojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoamme tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen tilastotieteen neuvonta- ja analyysipalvelua.