University of Oulu, 2016

Kouluttajalääkärit aloittivat toimintansa

OYS ja Oulun yliopisto ovat yhteistyössä käynnistäneet kouluttajalääkäritoiminnan. Syöpätaudeilla, lastentaudeilla, kardiologialla ja keuhkotaudeilla aloitettiin toiminta pilottimuotoisena marraskuun alussa. Kouluttajalääkäreiden nimeäminen on osa erikoislääkärikoulutuksen laadun parantamista. 

Kyseessä on Oulun yliopiston ja OYS:n yhteinen tehtävä, johon sisältyy esimerkiksi koordinaatio erikoislääkärikoulutuksesta alueen keskussairaaloiden kanssa. Kouluttajalääkärit käyttävät 20% työaikaansa (keuhkotaudeilla 5%) erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen ja Oulun yliopistolta he saavat palkkaporkkanan. Pilotin osalta kerätään kokemuksia ja toiminnan jatkamisesta ja mahdollisesta laajentamisesta päätetään keväällä 2021.

Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia vastuukouluttajan kanssa yhteistyössä erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen laadun parantamiseksi. Erikoisaloilla on mahdollisuus muokata kouluttajalääkäreiden työnkuvaa, mutta keskeisiä kouluttajalääkärin tehtäviä on suunniteltu yhteisesti pilottia käynnistäessä. 

Kouluttajalääkäri osallistuu erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen suunnitteluun ja koordinointiin sekä varmistaa koulutuksen sisällön ja laadun eri yksiköissä. Konkreettinen tavoite on osaamisperustaisuuden käytäntöjen suunnittelu ja toteutus omalla erikoisalalla.  Kaikki kouluttajalääkärit ovat hankkineet erikoislääkäreiden pedagogiseen koulutukseen.

Pilottialojen kouluttajalääkärit ovat aloittaneet toimintansa. Toimintaa koordinoi Oulun yliopiston erikoislääkärikoulutuksen koulutuskoordinaattori. Vastaava toimintamalli on otettu käyttöön vuosien 2019-2020 aikana myös Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa ja yliopistollisissa sairaaloissa. 

Lisätietoja: Mervi Ryytty, mervi.ryytty[at]oulu.fi
 

Viimeksi päivitetty: 7.1.2021