Harjoittelu

Harjoittelu 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla (24 op)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu (amanuenssuuri). Harjoittelun suorittamisesta määrätään 1.1.2013 alkaen voimaan tulleessa uudessa harjoitteluohjesäännössä. Tätä uutta harjoitteluohjesääntöä noudatetaan kaikkiin v. 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden harjoittelujaksoihin. Jokaisella harjoittelujaksolla on käytettävä harjoittelukirjaa. Tutustu huolellisesti harjoitteluohjesääntöön sekä harjoittelukirjan ohjeisiin ennen harjoittelun alkua.

Harjoittelu tulee suorittaa yhtäjaksoisesti 2 viikon mittaisena. Harjoittelun vähimmäisvaatimus 2 viikkoa, tarkoittaa 10 työpäivää. Harjoittelujaksolle sijoittuvat arkipyhät tulee korvata (sovittava harjoittelupaikassa esim. ylimääräisenä päivystysvuorona), jotta vaadittavien työpäivien määrä täyttyy. Mikäli harjoittelu suoritetaan esim. joulun aikaan ja työskennellään arkipyhinä (tai niihin rinnastettavina vapaapäivinä esim. jouluaatto), toimitetaan harjoitteludokumenttien kanssa samalla myös todenne siitä, montako työpäivää harjoitteluun on sisältynyt. Muussa tapauksessa arkivapaat vähennetään automaattisesti pois harjoittelupäivistä. Harjoittelun suorittamiseen liittyvät poikkeuspäätökset tiedotetaan aina erikseen (esim. joulun aikana mahdollisuus suorittaa harjoittelu kahdessa osassa).

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet:

Harjoittelu ennen 2011 opintonsa aloittaneille (30 op)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu (amanuenssuuri). Amanuenssuurien suorittamisesta määrätään amanuenssuuriohjesäännössä.

Harjoittelun laajuus:

Poliklinikka-amanuenssuuri yht. 6.0 op
  • sisätautien poliklinikka-amanuenssuuri
  • kirurgian poliklinikka-amanuenssuuri

3.0 op (2 vko)
3.0 op (2 vko)

Amanuenssuuri 24.0 op (16vko)
   

Haettaessa amanuenssuurin hyväksymistä tutkintoon tulee 1.9.2012 lähtien käyttää lomaketta "Hakemus amanuenssuurin hyväksymiseksi tutkintoon". Lomakkeen liitteenä tulee palauttaa työtodistus suoritetusta harjoittelusta.

Viimeksi päivitetty: 13.2.2019