Harjoittelu

Harjoittelu 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla (24 op)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu (amanuenssuuri). Harjoittelun suorittamisesta määrätään 1.1.2013 alkaen voimaan tulleessa uudessa harjoitteluohjesäännössä. Tätä uutta harjoitteluohjesääntöä noudatetaan kaikkiin v. 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden harjoittelujaksoihin. Jokaisella harjoittelujaksolla on käytettävä harjoittelukirjaa. Tutustu huolellisesti harjoitteluohjesääntöön sekä harjoittelukirjan ohjeisiin ennen harjoittelun alkua.

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan päätös harjoittelujen kestoon liittyen (27.2.2019):

Harjoittelu tulee suorittaa yhtäjaksoisesti 2 viikon mittaisena. Harjoittelun vähimmäisvaatimus 2 viikkoa, tarkoittaa 10 työpäivää. Mikäli kahden viikon jaksolle ajoittuu pyhäpäiviä tai sairastuminen, on opiskelijan huolehdittava, että harjoittelua kertyy vähintään 8,5 päivää. Mikäli ehto ei täyty, opiskelija korvaa puuttuvat harjoittelun päivät ja toimittaa dokumentit korvaamisesta opintosuorituksen hakemisen yhteydessä (esim. päivystyksessä korvatuista harjoitteluista on toimitettava ohjaavan lääkärin allekirjoitus tai työaikaraportti kyseisen päivän osalta).

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet:

Harjoittelu ennen 2011 opintonsa aloittaneille (30 op)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu (amanuenssuuri). Amanuenssuurien suorittamisesta määrätään amanuenssuuriohjesäännössä.

Harjoittelun laajuus:

Poliklinikka-amanuenssuuri yht. 6.0 op
  • sisätautien poliklinikka-amanuenssuuri
  • kirurgian poliklinikka-amanuenssuuri

3.0 op (2 vko)
3.0 op (2 vko)

Amanuenssuuri 24.0 op (16vko)
   

Haettaessa amanuenssuurin hyväksymistä tutkintoon tulee 1.9.2012 lähtien käyttää lomaketta "Hakemus amanuenssuurin hyväksymiseksi tutkintoon". Lomakkeen liitteenä tulee palauttaa työtodistus suoritetusta harjoittelusta.

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019