Valmistuminen

Tutkintotodistuksen myöntö

Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi  (kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla tai suomi.fi tunnistautumisella).

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset.

Kevätlukukausi 2019

to 24.1.2019

to 21.2.2019

to 21.3.2019

to 25.4.2019

to 23.5.2019

ma 17.6.2019

Syyslukukausi 2019

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.2019) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on ke 18.12.2019.

Valmistumisajankohtaa suunnitellessasi tarkista hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Mikäli merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen (Aapistie 7A, 2.kerros, huone K201). Hakemus todistuksen saamista varten on jätettävä OSAT-järjestelmään vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä. OSAT-järjestelmän sähköisessä lomakkeessa kohdassa Tutkintotodistuksen toimittaminen on lääketieteellisessä tiedekunnassa käytössä vaihtoehdot noudan todistuksen tai todistus postitetaan. Valmistuva saa tutkintotodistuksen liitteeksi automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite.

Laillistaminen lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Perustutkinnon pohjalta tapahtuva laillistus koskee hammaslääkäreitä, jotka aloittavat hammaslääkärin tutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2011 ( Laki yliopistolain 40§:n muuttamisesta 315/2011) tai jotka siirtyvät opiskelemaan 1.8.2013 lähtien 5,5 vuoden (330 op) pituiseen hammaslääkärin tutkintoon, johon sisältyy kuuden kuukauden pituinen käytännön syventävä harjoittelu ( muutos asetukseen yliopistojen tutkinnoista 351/2011). Hammaslääkäreille, jotka suorittavat yliopistolain 558/2009 mukaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, myönnetään itsenäiset hammaslääkärin oikeudet 9 kuukauden terveyskeskuspalvelun jälkeen.

Laillistus lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje lääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/laakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Laillistus hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje hammaslääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/hammaslaakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019