Valmistuminen

Tutkintotodistuksen myöntö

Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi  (kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla tai suomi.fi tunnistautumisella).

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset.

Lukuvuonna 2017-2018 tutkintotodistuksia myönnetään kerran kuukaudessa pääasiallisesti torstaisin seuraavasti:

Kevätlukukausi 2018

viikko 4 (25.1.2018)
viikko 8 (22.2.2018)
viikko 12 (22.3.2018)
viikko 16 (19.4.2018)
viikko 21 (24.5.2018)
viikko 25

(18.6.2018)

   

 

Syyslukukausi 2018

to 23.8.2018

to 20.9.2018

to 25.10.2018

to 22.11.2018

to 20.12.2018

Kevätlukukausi 2019

to 24.1.2019

to 21.2.2019

to 21.3.2019

to 25.4.2019

to 23.5.2019

ma 17.6.2019

 

Valmistumisajankohtaa suunnitellessasi tarkista hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot ovat suoritettuina ja suoritusmerkinnät ovat oikein. Mikäli merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä koulutuspalveluiden lähipalvelupisteeseen (Aapistie 7A, 2.kerros, huone K201). Hakemus todistuksen saamista varten on jätettävä OSAT-järjestelmään vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämistä. OSAT-järjestelmän sähköisessä lomakkeessa kohdassa Tutkintotodistuksen toimittaminen on lääketieteellisessä tiedekunnassa käytössä vaihtoehdot noudan todistuksen tai todistus postitetaan. Valmistuva saa tutkintotodistuksen liitteeksi automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite.

 

Laillistaminen hammaslääketieteen lisensiaatin tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Perustutkinnon pohjalta tapahtuva laillistus koskee hammaslääkäreitä, jotka aloittavat hammaslääkärin tutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2011 ( Laki yliopistolain 40§:n muuttamisesta 315/2011) tai jotka siirtyvät opiskelemaan 1.8.2013 lähtien 5,5 vuoden (330 op) pituiseen hammaslääkärin tutkintoon, johon sisältyy kuuden kuukauden pituinen käytännön syventävä harjoittelu ( muutos asetukseen yliopistojen tutkinnoista 351/2011). Hammaslääkäreille, jotka suorittavat yliopistolain 558/2009 mukaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, myönnetään itsenäiset hammaslääkärin oikeudet 9 kuukauden terveyskeskuspalvelun jälkeen.

Hakemus tehdään kirjallisesti käyttäen hakemuslomaketta, ja se osoitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Hakemuksen liitteet:

  • virkailijan oikeaksi todistama jäljennös todistuksesta (päivitetty 25.1.2018)
  • virkatodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös passista tai henkilökortista

Hakemus lähetetään osoitteella: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, PL 210, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki. Ammatinharjoittamisoikeutta koskevasta päätöksestä peritään toimitusmaksu ja päätös lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen postiennakkona. Ammatinharjoittamista koskevista asioita voi tiedustella suoraan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (puh. 0295 209 111).

Viimeksi päivitetty: 1.6.2018