Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmasta valmistutaan hammaslääkäriksi (hammaslääketieteen lisensiaatti). Suurin osa hammaslääkäreistä hoitaa potilaita terveyskeskuksissa, yksityisvastaanotoilla ja sairaaloiden palveluksessa. He toimivat myös opetus-, tutkimus- ja hallintotehtävissä. Perustutkinnon ja parin vuoden työkokemuksen jälkeen voi erikoistua suu- ja leukakirurgian, hampaiston oikomishoidon, kliinisen hammashoidon tai terveydenhuollon koulutusohjelmassa. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon, joka antaa valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja opetustyöhön.

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään suoraan ylempään korkeakoulututkintoon johtavana siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä ja se voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen viidessä ja puolessa vuodessa.

Hammaslääketieteen koulutuksen oppimisympäristönä toimii Dentopolis, jossa yhdistyy uudella, kansallisesti ainutlaatuisella tavalla, kaupungin hammashoito, yliopiston hammaslääkärikoulutus ja ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutus. Oulun yliopiston Hammaslääketieteen koulutuskeskuksessa hammaslääkäriopiskelijat opiskelevat teoriaa ja harjoittelevat käytäntöä Fantom-salissa, ennen kuin siirtyvät potilasharjoitteluun oikeilla potilailla. Uusi simulaatio-opetus mahdollistaa myös opiskelijoiden itsenäisen harjoittelun esim. kariespreparoinnissa, juurihoidon aloittamisessa sekä kruunuhionnoissa. Koulutuskeskuksessa hyödynnetään suoraa videoyhteyttä hoitohuoneista opetustiloihin.

Löydät lisää tietoa hammaslääketieteen opiskelusta täältä.