Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma

Hyvinvointitekniikka on poikkitieteellinen koulutusala, jossa yhdistyy luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen osaaminen. Alan tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia uutta teknologiaa hyödyntäen. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja muuhun hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut.

Hyvinvointitekniikan koulutus koostuu kolmivuotisesta kandidaatin ja kaksivuotisesta maisterin tutkinnosta. Tutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana erilaisissa koulutukseen, tutkimukseen, teollisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä. Hän voi toimia esim. suunnittelijana, kehittäjänä, tutkijana, palveluiden tuottajana tai yrittäjänä. Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistutaan terveystieteiden kandidaatiksi (TtK) ja maisteriksi (TtM).

Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmasta vastaa lääketieteen tekniikan oppiaine. Lisäksi oppiaine vastaa muiden tiedekuntien opiskelijoille tarjottavista lääketieteen tekniikan opintojaksoista. Koulutus on osa Oulu School of Biomedical Engineering –ohjelmaa.

Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmaan ei ole enää varsinaista sisäänottoa. Mahdollinen siirtohaku vahvistetaan erikseen vuosittain.

 

Teleterveydenhuollon keskus FinnTelemedicum.

 

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019