Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelma

Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman tarkoituksena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtäviin.

Mihin valmistun?
Terveyshallintotieteestä valmistuu asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtäviin. He voivat työskennellä mm. perusturvajohtajana, sosiaali- ja terveysjohtajana, ylihoitajana, projektipäällikkönä tai suunnittelijana.

Mitä opintoihin kuuluu?
Terveyshallintotieteen kiinnostuksen kohteita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, alan kehittämistyö, sekä palvelurakenne ja sen ohjauksen ja toiminnan muutokset. Opintojen perustana ovat tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, itsenäisistä kirjallisista töistä, ryhmätyöskentelystä ja käytännön harjoittelusta.

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön sivut

 

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019