Terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelma

Terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelman tarkoituksena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijuuden terveyden- ja sosiaalihuollon opetus- ja kehittämistehtäviin siten, että hän koulutuksen suoritettuaan 1) osaa toimia itsenäisesti opettajana ja kasvattajana, 2) osaa arvioida oman alansa kehitystä ja soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä omassa työssään ja 3) osaa suunnitella alansa työtä ja koulutusta tutkimuksen avulla.

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön sivut

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019